V roce 2020 jsme si připomněli 90 let od dokončení výstavby a od kolaudace vily Tugendhat podle návrhu světově proslulého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Jelikož velkou část roku musela být vila Tugendhat kvůli vládním nařízením týkajícím se celosvětové koronavirové pandemie uzavřena, velkolepé plány doprovodných programů k oslavě jubilea bohužel nemohly být uskutečněny. Rádi bychom návštěvníkům, kteří nemohli vilu osobně navštívit, zprostředkovali výstavy uskutečněné v roce 2020 alespoň touto formou.

Výstavní plán, odborné přednášky či komentované prohlídky a další akce Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat byly tedy v roce 2020 důsledně zaměřeny pouze na témata spjatá s rodinným domem Tugendhatových a jeho architektem. Kurátorský tým ve spolupráci s řadou tuzemských (i zahraničních) odborníků měl v plánu prezentovat nové poznatky o vile samotné či reflektovat postavení vily v rámci celého díla Ludwiga Miese van der Rohe, tak jak bylo vnímáno již jeho současníky (Philipem Johnsonem) a jak je reflektováno dnes. Dále měly být veřejnosti představeny i poválečné osudy domu a zhodnocení památkové obnovy stavby ve smyslu instalované památky moderní architektury. 

 

PIECES OF MIES: REUNION.
LUDWIG MIES VAN DER ROHE: VILA TUGENDHAT A PAVILON BARCELONA
 

30. 12. 2019 – 8. 3. 2020

Ludwig Mies van der Rohe se od roku 1928 zabýval paralelně dvěma návrhy, jež jsou dnes považovány za ikonické v dějinách moderní architektury. Vedle rodinného domu pro manžele Tugendhatovy v Brně navrhl také Německý výstavní pavilon pro světovou výstavu v Barceloně, konanou v roce 1929. Velkoformátové instantní fotografie Davida Židlického se vyvolávají ve speciálním procesoru bezprostředně po expozici, přímo na místě fotografování. Další informace o projektu na atelierzidlicky.eu.

Kurátor: Lukáš Bártl

Detail výstavy: https://www.tugendhat.eu/cz/pieces-of-mies--reunion.html

 

ARINA DÄHNICK: THE MIES PROJECT

11. 3. – 3. 5. 2020

Projekt berlínské fotografky Ariny Dähnick představuje současné architektonické portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i v Evropě. Putovní výstava byla prezentovaná hned v několika Miesových ikonických dílech: v Barcelonském pavilonu, ve Farnsworth House v Illinois, ve Crown Hall, Rangefinder Gallery Chicago, New Yorku.   

Kurátorky: Lucie Valdhansová, Jana Vránová

Detail výstavy: https://www.tugendhat.eu/cz/mies-online/arina-dahnick--the-mies-project.html

Výstava byla instalována v technickém podlaží vily Tugendhat. Její prezentace byla přerušena z důvodu uzavření vily za účelem ochrany veřejnosti před šířením nákazy koronaviru SARS-CoV-2. The Mies Project bude ve vile Tugendhat znovu vystaven na jaře 2021.

 

LENSLESS

30. 6. 2020 – 30. 8. 2020

V době dech beroucí kvality současných digitálních fotoaparátů můžeme mezi fotografy vnímat čím dál silnější tendence vracet se k podstatě média a pracovat s technologiemi, které neomračují svými obrazovými kvalitami, ale naopak syrovostí a nedokonalostí. Mezi takové fotografy patří i Pavel Piňos, jemuž učarovala fotografie zhotovovaná pomocí dírkové komory. Práci s camerou obscurou se věnuje roky, sestavuje si fotoaparáty a pracuje s netradičními materiály. Především se ale pravidelně účastní fotografických workshopů ve vile Tugendhat, které se právě této technice věnují, a jaksi samozřejmě se mu specifické prostředí vily stalo jedním ze zásadních námětů, časem snad až posedlostí. Tuto luxusní architekturu fotografuje voyeursky, nesnímá jen místa, která divákovi běžně „nastavuje“ při prohlídkách, ale klade své fotoaparáty do prostoru jako pastičky na myši. A s napětím čeká na výsledek, který je vždy tak trochu nejistý… Výstava Lensless představí výběr z jeho doposud nezveřejněné a nepublikované tvorby. 

Kurátor: Lukáš Bártl

Detail výstavy: https://www.tugendhat.eu/cz/lensless.html

 

RE.FLECTION.TUGENDHAT.90

podzim – zima 2020

Podzimní cyklus krátkodobých výstav věnovaný výročí dostavby vily v roce 1930 anachronicky představí vybrané kapitoly z historie vily Tugendhat a je připravován týmem Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat s externími odborníky. Tematicky navazuje na výstavu Mies v Brně / Villa Tugendhat v Domě umění města Brna.
Více informací o výstavě v Domě umění na https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/mies-v-brne-villa-tugendhat-581.html a http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/640.

 

RE.STORATION.2010.2012

22 . 9. – 1. 11. 2020 

Výstava RE.STORATION.2010.2012 prezentuje průběh, ideu a zvolené restaurátorské postupy komplexní památkové obnovy vily Tugendhat a její adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Při památkové obnově byl kladen důraz na dochování původních materiálů i technického vybavení v zájmu co největší míry autenticity památky. 

Výstava je pojata jako interaktivní archiv v technickém podlaží vily. Její součástí jsou i mimořádně vystavené originální prvky z roku 1930, které byly objeveny během restaurace památky. O jejich nálezu informuje časová osa, doplněná o tištěný stavební deník s podrobným postupem prací, měsíc po měsíci. Pomocí obrazových a textových panelů se mohou návštěvníci seznámit s jednotlivými oblastmi, technologiemi a postupy památkové obnovy. Výstavu doplňuje také deset krátkých videí mapujících průběh komplexní památkové obnovy.

Detail výstavy: https://www.tugendhat.eu/cz/restoration20102012.html

 

RE.CAPITULATION.1945.1996

3. 11. – 13. 12. 2020 / posunuto na  21. 11. 2020 – 14. 2. 2021

Výstava prezentuje mnohaletou badatelskou práci Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, které dlouhodobě mapuje jednotlivé střípky a osobní svědectví dokreslující osud původně rodinného domu, jehož využití se radikálně proměnilo v druhé polovině dvacátého století. Vila se po druhé světové válce stala postupně sídlem taneční školy, rehabilitačním střediskem, reprezentačním objektem města (s hotelovým ubytováním), až se po revoluci otevřela veřejnosti jako muzeum. Převážně obrazová instalace dobových fotografií bude ve výstavě doplněna o audionahrávky zachycující orální historii, a zejména o původní artefakty zařízení vily v osmdesátých letech, které jsou jinak uložené v depozitáři Muzea města Brna.

Detail výstavy: https://www.tugendhat.eu/cz/recapitulation19451996.html

 

RE.PRESENTATION.1931.1969

15. 12. 2020 – 28. 2. 2021 / posunuto na 16. 2. – 14. 3. 2021

Poslední výstava ze série RE.FLECTION.TUGENDHAT.90 se věnuje dokončení stavby, která se stala ikonou moderní architektury, a jejímu přijetí tuzemskými i mezinárodními odborníky. Česká odborná veřejnost ji nejprve záměrně ignorovala a později dokonce kritizovala. Dům byl poprvé publikován v zahraničním v časopise Die Form, včetně výpovědí samotných stavebníků. Vzájemné porozumění mezi zadavateli a architektem bylo jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících výslednou podobu stavby. 

Výstava bude prezentovat i odbornou mediální reflexi vily Tugendhat po jejím dokončení i později v 60. letech, kdy byla teoretiky znovuobjevena meziválečná moderna. K mezinárodnímu věhlasu vily přispěli ve 30. letech zejména kurátoři Henry-Russel Hitchcock a Philip Johnson, když ji v roce 1932 zařadili vedle dalších světově významných staveb moderní architektury na putovní výstavu Modern Architecture: International Exhibition v Muzeu moderního umění v New Yorku, kde vilu dokumentovaly fotografie Rudolfa Sandala.  

 

Doprovodný program RE.FLECTION.TUGENDHAT.90:

DEN ARCHITEKTURY 2020 VE VILE TUGENDHAT 

Brno – RE.STORATION.2010.2012 

Ke Dni architektury 2.-4. 10. 2020 proběhly speciální komentované prohlídky vily Tugendhat s jejími restaurátory a autory památkové obnovy v letech 2010–2012. Restaurátoři představili provedené postupy a technologie obnovy interiéru, nábytku i technického zařízení vily, architekti pak záměr památkové obnovy. Součástí prohlídek byla i výstava RE.STORATION.2010.2012.

Více k programu na https://www.tugendhat.eu/cz/aktualne/den-architektury-2020-ve-vile-tugendhat-605.html a https://www.denarchitektury.cz/.

 

Video k jubileu vily:

Ku příležitosti 90 let od dokončení výstavby rodinného domu Tugendhatových, dnešní UNESCO památky, bylo natočeno i video zachycující její dechberoucí, měnící se atmosféru, které bylo uveřejněno právě k výročí kolaudace, která proběhla 1. prosince 1930.

Video můžete zhlédnout zde: https://www.tugendhat.eu/cz/mies-online/video-tugendhat-90.html.