V řadě 1. performativní interpretaci z cyklu Možnosti interpretace prostoru vily Tugendhat garantuje performer a multimediální umělec prof. Tomáš Ruller. V pondělí 28. 6. 2021 proběhla ve vile Tugendhat PERFORMANCE / OTEVŘENÁ SITUACE středoevropských performerů a performerek:  

Zygmunt Piotrowski alias Naah Waw (PL) 

János Szirtes & Ágnes Éva Molnár (HU) 

Rokko Juhász (SK) 

Projekt <8> (Veronika Bromová & Veronika Drahotová + host Tomáš Pospiszyl) (CZ) 

Lenka Klodová (CZ)  

Darina Alster (CZ) 

Jana Orlová (CZ) 

Tomáš Ruller (CZ) 

Michal Kindernay (CZ) – video & streaming


Unikátní prostory Vily Tugendhat a jejich bohaté historické souvislosti přímo vybízejí k performativním uměleckým interpretacím. Záměrem projektu je oživit památku v otevřeném dialogu, z perspektivy současného živého umění a aktuálních zkušeností.

Vybraní renomovaní umělci a umělkyně nejprve vystoupí jednotlivě (případně v úzké partnerské spolupráci) ve vedlejších prostorách budovy, v místech, která naleznou vhodná a zvolí si pro interakce. Po tomto bloku jednotlivých po sobě jdoucích kratších intervencí se všichni účinkující setkají společně v hlavním obytném prostoru, který zabydlí jako obyvatelé v současném společenském kreativním módu.

V delším časovém formátu vytvoří model svobodného tvůrčího soužití, jako sociální experiment, založený na toleranci ke stylovým i názorovým odlišnostem, v ohleduplnosti k různým potřebám vyjadřování i řešení témat, s vnímavostí k proměnám nálad, rytmu dějů, sledu událostí a vývoji situací pozorně k plynutí času.

S cílem skutečně a naplno být vědomě přítomni, zde a nyní, tuto zkušenost sdílet mezi sebou i s publikem za okny v zahradě  a přenést ji i na diváky sledující akci vzdáleně na síti.

Pásmo jednotivých PERFORMANCÍ i následná OTEVŘENÁ SITUACE budou živě streamované z několika kamer v interaktivní režii. Následovat bude panelová diskuse všech zúčastněných umělců – za dobrého počasí v zahradě, v nepřízni uvnitř budovy. Fotografie a video záznam budou následně prezentovány na webu, od 7. 7. také v technickém podlaží formou výstavy fototisků a videoprojekcí.

(text: prof. Tomáš Ruller)


Partneři:
Heritage Foundations, Warsaw, PL
Moholy Nagy University, Budapest, HU
Kassák Center, Nové Zámky, SK
FaVU VUT Brno, AVU Praha, DU Brno

instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


Videodokumentace jednotlivých sólových performancí:

 Více o umělcích:

Tomáš Ruller (*1957)

působí v oblasti akčního umění od počátku 70. let, je zakladatelem a profesorem prvního vysokoškolského studijního programu Performance Art v Čechách (od roku 1993). Byl kurátorem mezinárodní akce Black Market / Open Situation v Praze (1989 & 2007) a In'fr'action na bienále v Benátkách (2011, 2013, 2015), tour do Hong Kongu, Cheng Du, Xi'an (2015) a živě streamovaných performancí (jako Piece of Peace s H.K. Zamani mezi CCA Varšava a PØST Los Angeles 2009). Mezi témata sólových akcí, jako durační Weighing Waiting Weight (2010), situační Foam and Trash (2011), Incognito (2013), Appearance a obřadní Channeling (2015), patří zprostředkované mizení v Inactive in Active (2013) a anonymita v No-Body (2014) na TianAnMén v Pekingu, mezikulturní dialog v Ashes, Shift and Game (2015) v Mexiku, post-performativní Alter-Performer (2012), participativní Performance Accummulator (2013) či nová platforma pro spolupráci na Performance Podium (2018) a post-performativní prezentace Perform-Made (2017, 2018). Pracuje a žije v Brně a je garantem akce.

 

Zygmunt Piotrowski alias Naah Waw (*1947, Polsko) 

reprezentuje polskou uměleckou alternativu. Prezentuje filozofickou základnu svého uměleckého výzkumu formou konceptuálních publikací, živých performancí a kreativních cvičení. Byl součástí pouličních akcí od roku 1972, v rámci studijního projektu East-West založil School of Attention (1983) a je spoluzakladatelem hnutí Black Market (1985), s nímž se účastnil Documenty 8 v Kasselu (1987). Na konci 80. let představil ‘Shan-disciplineStalker practice, od 90. let realizuje projekty jako Upperstanding, Main Stay, Inner Garden, Eastern Gate, Thy Art Rite, Art Foreground, Performative Call, Heavenwave Way, Game Beyond, Groundwork@Worldwide a založil Heritage Foundations. Žije ve Varšavě.


János 
Szirtes
 (*1954, Maďarsko) 

Profesor výtvarných umění, známý pro akční malby, live i video performance, ve kterých zkoumá specifickou sílu své osobní přítomnosti v různých, většinou absurdních situacích. Veřejně je aktivní od 70. let, účastnil se Dokumenty v Kasselu v roce 1987 s performancí Dawn, pracuje sólo, ale také v různých skupinových projektech.
Přináší spolupráci s mediální umělkyní Ágnes Éva Molnár (*1980, Maďarsko), která pracuje v žánrech fotografie, videa a performativního umění, se zájmem o témata jako genderová nerovnost, porušování lidských práv a mocenské vztahy ve společnosti. V La Santa např. vizualizuje sociální očekávání vůči ženám ve formě fiktivního ženské hrdinky.

Ve společných performancích tematizují vztahy mezi muži a ženami, například v sérii Evolution nebo Freestyle Swimming. Oba žijí v Budapešti.


Rokko Juhász (*1963, Slovensko) 

žije a pracuje v Budapešti a Puerto Vallarta (Mexiko), je intermediálně zaměřeným performerem, básníkem a organizátorem uměleckých akcí. Účastnil se stovek performancí po celém světě a vydal šest knih experimentální poezie. Od roku 1987 působí jako kurátor, vydavatel, pořadatel workshopů, editor. Pod hlavičkou Transart Communication organizoval 30 mezinárodních festivalů performance. Od roku 2009 uspořádal desítky performativních workshopů na Slovensku, v Chile, Izraeli, Indii, Mexiku, Hongkongu a Číně. Od roku 2011 pracuje s dlouhotrvajícími performativními projekty, jako například Where are you Piri o bezpodmínečné lásce (od roku 2017), Made in Czechoslovakia in 1922 spočívající v cestování s kufrem svého dědečka (od roku 2018), Paranormal Sport Activity (od roku 1996). Další z jeho významných oblastí zaměření jsou ad hoc performance ve veřejných prostorách. Zastupuje Kassák Intermedia Creativity Centre v Nových Zámcích na Slovensku.


Veronika Šrek Bromová
  (*1966) 

Ve své tvorbě se zaměřuje na specifickou ikonografii těla často v konfrontaci s kamerou, v dílech Pohledy (1996), Milenci (1996) a (1997). Zabývá se ženskostí, rodinou, přírodou a mytologií, stylizuje se do kvazi-divadelní role. V projektech Me (1998) a ZEMZOO (1998) a Já stůl (2000) využívá k prezentaci vlastní tělo. V performativním cyklu Království (2003–2008) vystupuje na různých místech a v různých pozicích, představující rozhraní mezi realitou a snem. Její současné ceremoniální a rituální akce se zabývají „vyšším významem“, hledáním vlastní životní cesty nebo osudem, pro který vytváří svůj vlastní mýtický svět a terapeutické obřady – Sukňová rituální performance (2015). Tyto procesy jsou základem mezilidské komunikace, pokoušející se prolomit bariéry a hranice mezi veřejným a soukromým, mezi konvencemi a tradičními rolemi. Reprezentovala Českou republiku na bienále v Benátkách 1999 a od roku 2011 je kurátorkou kreativní usedlosti Planeta CHAOS.


Spolu s výtvarnou umělkyní Veronikou Drahotovou (*1975) založila projekt <8>. Tvorba Drahotové zahrnuje zejména objekty, intermediální instalace, veřejné umění, video, fotografii a malbu. V roce 2002 založila galerii HOME. Pravidelně píše o výtvarném umění. V posledních letech se věnuje také performance, hlavně jako členka kolektivu Die Früchte. Témata, která ji zajímají, jsou univerzální, ale zároveň intimní, zabývá se převážně otázkou vědomí, konceptu volby, času, paměti, prostoru nebo svobody.

Hostem jejich performance bude historik, teoretik a kurátor moderního a současného umění Tomáš Pospiszyl (*1967), který se dlouhodobě věnuje zkoumání vztahu mezi východem a západem. Mezi jeho performativní aktivity patří členství ve skupině The Stunners (1986) a účast na projektu Entropa (2009).

 

Lenka Klodová (*1969) 

zaměřuje se, s konceptuálním přístupem a smyslem pro humor, hlavně na ženskost, tělesnost a sexualitu. Tematizuje nerealistické aspekty ženských rolí (Život s handicapem 2001), mateřství (Drag Show 2001, Bojíte se mateřství? 2003), diktát ženské krásy (Dolly Buster 2003, Mé punčochy 2003), využití ženského těla v reklamě (Libát 2006) nebo pornografický průmysl (V rukou 2001, Panny, Ostrovy touhy, Lidovky, Scény). Často tematizuje vyjadřování ženské erotické touhy a vztahů mezi mužem a ženou. Angažuje se také v oblasti aktivismu (Demonstrace 2001) a stala se členkou skupiny Matky a otcové. Založila pornografický časopis pro ženy (Ženin 2005) a od roku 2015 pořádá monotematický mezinárodní multižánrový Festival nahých forem (FNAF).

Lenka Klodová bohužel musela svoji účast ze zdravotních důvodů zrušit.

 

Darina Alster  (*1979) 

Mezi hlavní témata jejího zájmu patří identita, náboženství a vztahy. Překračuje hranice reality, narušením běžných situací nepochopitelnými, iracionálními jevy, čímž nechává promluvit podvědomí prostřednictvím archetypů. Kombinuje nová média s médii archaickými, jako je astrologie, magie a pohádky, jako např. v Personal Tarot (od roku 2007). Jako Věštkyně v televizním pořadu Artmix nebo v Treasure (2005) zkoumá i sociální kritiku, ale hlavně zpracovává osobní mytologii, se základem v pocitech mateřství v kombinaci a srovnání se starodávnými mýty, kulty plodnosti a čarodějnictvím. Často podněcuje spolupráci s dalšími umělci. V Cluster Body (2018, společně s Janou Orlovou) bojují dvě protikladné části psýché s egem. Jsou to dva silné ženské archetypy, příbuzné boje a milování, ve spojení s vnitřním uzdravovacím procesem. Tension Relay (2018) je kolektivní performancí odrážející posthumánní tenzi, výzkum identity, kultivace emocí, znovuobjevení lásky jako společné modlitby za civilizaci. Projekt Theatrum Mundi (od roku 2016) prezentuje umění jako živý proces a staví na principech psychomagie. Multimediální kolektivní experimentální performance metaforicky zobrazuje model vesmíru jako nekonečného kruhu života, kde každý je spolutvůrcem otevřené organické formy živého organismu.


Jana Orlová
 
(*1986) 

Performance je pro ni živou poezií. Ve své tvorbě reflektuje zejména témata související s vlastními fyzickými zkušenostmi a ženskou sexualitou. S manželem Jakubem Orlem Tomášem vystupovali společně v Art of Dying (2010), In Bed We Trust (2011) nebo Picnic (2012), od svého rozchodu vystupují sólově. Jana v performance Vzpomínky na obětní obřady (2013) připomíná Joan Jonas se zrcadlem a Marinu Abramović tím, že si podřízla břicho; ve hře Mušle (2013) se volně inspirovala Interior Scroll od Carolee Schneemann a ve videu NoD (2015) si zakryla nahý klín videem Charlotte Moorman. S Filipem Turkem (*1968) spolupracovala na filmu Tvář znásilnění (2015) a dokončila projekt Body Cluster (2018) s Darinou Alster. Pro sérii Maqlú (2018) vytvořila starobyllonský text věnovaný rituální ochraně za účelem odvrácení nepříznivých okolností, koncept specifický pro dané místo odkazující na různé duchovní tradice. Působí rovněž jako kurátorka a editorka.

Michal Kindernay (*1978) 

umělec interaktivního videa, streamu a video editor akce.

 

Za mobilními kamerami:

Sandrine Amadou Titi, Eva Marie Růžena Sližová, Tomáš Lorenc, Jamie Hrabců, Hana Magdoňová, Katarina Kadiević (absolventi atelieru Performance Art, FaVU VUT)