Studenti fakulty architektury brněnské VUT a floridské mezinárodní univerzity v Miami pod vedením Jiřího Vítka a Erica Goldemberga teoreticky zkoumali a prostřednictvím nástrojů soudobého digitálního navrhování interpretovali architektonický prostor Miese van der Rohe na příkladu jeho brněnské vily.

Jejich interpretace je zaměřena na porozumění pulzace prostoru Miesovy architektury a následné zhmotňování neviditelného a nepolapitelného fenoménu do architektonických proto-objektů. Vzniká tak nová sféra a interface mezi starým a novým, díky kterému lze překlenout inovátorské myšlení počátku dvacátého století a současnost. V rámci digitálního designu jsou využita data získaná přímo z rozměrů a koncepce prostoru vily Tugendhat. Ta jsou abstrahována, orchestrována a aplikována do digitálního programu, pomocí kterého mohou vznikat zcela nové struktury a formy. 

Metody digitálního navrhování jsou inspirované biologií, evolucí, fyzikou, kognitivní vědou, sociologií, ale i uměním. Výsledky jsou nové radikální estetické, architektonické objekty. Inspirace v tkacích a spřádacích strojích charakteristických pro Brno první republiky se otiskuje v návrzích a transformuje objekty do hudebních nástrojů.

Kromě výstavy modelů biomorfních objektů vytištěných na 3D tiskárně byl vytvořen i použitelný zahradní sedací nábytek v reálné velikosti, vzniklý na bázi Miesova architektonického jazyka.


 

O autorech:
Eric Goldemberg a Jiří Uran Vítek vedli atelier Biomorphic machines, který propojil studenty FIU Miami a FA VUT Brno, a společně odhalovali a interpretovali tajemství tekutého prostoru a pulzujícího architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Eric Goldemberg – hlavní designér

Eric studoval na University of Buenos Aires a získal magisterský titul v oboru Pokročilý architektonický design na univerzitě Columbia v New Yorku. Pracoval pro Petera Eisenmana jako senior designér pro projekt město kultury Galicie ve Španělsku a vedl designérské týmy v několika soutěžích. Byl také projektovým architektem v kanceláři Asymptote (Hani Rashid & Lise Anne Couture) projektů v Malajsii, Nizozemsku a Guggenheimově muzeu v Guadalajaře v Mexiku. V Buenos Aires spolupracoval s Clorindo Testa a Estudio STAFF – posledně jmenované studio založili jeho rodiče Jorge Jose Goldemberg a Teresa Bielus, s více než 2 000 000 m2 projektů sociálního bydlení postavených v Jižní Americe.

Eric Goldemberg je docentem a koordinátorem digitálního designu na Florida International University v Miami, kde vyučuje postgraduální studia a pokročilé kurzy digitálního designu a výroby. Dříve vyučoval na Pratt Institute, Columbia University, New York Institute of Technology, New Jersey Institute of Technology a na Universitě Buenos Aires.

Jiří Uran Vítek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), dále studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, jejíž těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti a SUPERLABOR, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA zabývající se vzděláváním v architektuře.  V roce 2019 založil studio BiotectArchitects. V letech 2008 a 2017–2019 spolupracoval s Franek Architects. V červenci 2020 zakládá studio URAN.7. 12. 2021, 18:00 
vernisáž
8. 12. 2021 – 9. 1. 2022 výstava modelů tištěných na 3D tiskárně, sedacího nábytku v reálné velikosti a grafiky s genezí jednotlivých návrhů v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 9:00–16:30 za 50 Kč)

online diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu:
8. 12. 2021, 18:00 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 1. CZ_SK 

Účastníci diskuze:
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.
Doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
Prof. ak. arch. Imrich Vaško
MArch Ing.arch. Ing. Jiří Uran Vítek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), dále studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, jejíž těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti a SUPERLABOR, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA zabývající se vzděláváním v architektuře. V roce 2019 založil studio BiotectArchitects. V letech 2008 a 2017–2019 spolupracoval s Franek Architects. V červenci 2020 zakládá studio URAN.
Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD., architektka, historička a vynikající teoretička architektury, vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií, současnými teoriemi architektury a interpretaci architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity a Fakultě architektury VUT, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. V rámci Fulbrigtova stipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výzkumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) se věnovala problematice dekonstrukce v architektuře a otázkam kritické a projektivní teorie architektury.
Doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D, teoretička a kritička architektury, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se moderní a současnou architekturou a její provázaností s krajinou a přírodou. Působila na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, nyní přednáší na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award.
Mgr. Filip Šenk, Ph.D., studoval dějiny umění a filosofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Několik let přispíval pravidelně výtvarnými kritikami do Lidových novin. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL. V současné době se zaměřeuje na teorie a praxe místa a prostoru v architektuře a umění. Podílel se na několika výstavách v Galerii Jaroslava Fragnera.
Prof. ak. arch. Imrich Vaško stojí od roku 2011 v čele Ateliéru architektury III UMPRUM. Věnuje se konceptuální a vizionářské architektuře, urbanismu, instalacím a zaobírá se tendencemi středoevropské architektury a paralelního modernismu. Pro sedmý ročník Benátského bienále spoluvytvořil českou a slovenskou expozici. Je spoluzakladatelem Bienále experimentální architektury v Praze. Jeho kniha esejů, které původně psal pro slovenský časopis ARCH, vyšla pod názvem Architektúra pohyblivého obrazu (UMPRUM 2014). V současnosti spolupracuje s ateliérem Šebo – Lichý architekti.

Diskuze bude dostupná přes Zoom zde.

16. 12. 2021, 18:30 Interpretace 6 : Pulsating Mies / Biomorphic Machines Online Panel vol. 2. US
předpokládaná účast: Ing. arch. Jiří Vítek, Andrew Santa Lucia, Eric Goldemberg, Barry Bergdoll
Diskuze bude dostupná přes Zoom zde.tutoři: 
Jiří Vítek
Eric Goldemberg

autoři: 
Alexandra Amador
Luis Espinoza
Marek Frait
Jennyfer Hermandez
Kathryn LeBlanc
Vít Kučerovský
Nicole Montesinos
Marcel Perez
Randy Ross
Roman Warta
Tomas Wolf

Příprava modelu:
Ing. arch. Roman Bolcek

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.