MOŽNOSTI INTERPRETACE PROSTORU VILY TUGENDHAT

velikost textu A A původní

 

červen 2021 – únor 2022

Nový formát výstavních projektů vily Tugendhat nabízí náhled na její unikátní prostor z neobvyklých perspektiv s využitím přístupů současné umělecké praxe – performance, deep listeningu, autentického pohybu, světelného designu, sonifikace, 3D možností či parametrické architektury/generativního navrhování. 

Ludwig Mies van der Rohe svým revolučním návrhem vytvořil specifickou prostorovou situaci: tzv. volně plynoucí prostor, velmi odlišný od předchozích pojetí prostoru v dějinách architektury, co se týče vizuálních či akustických vlastností, světelných podmínek, možností pohybu i užívání, jeho rytmu, či proměnlivosti.

Prostor vily Tugendhat je možné popsat nesčetnými, i protikladnými přívlastky:  otevřený – uzavřený, konečný – nekonečný, intimní – veřejný, sakrálně, duchovně či meditativně působící – velmi prakticky uživatelný, monochromně působící – hýřící barvami, chladný – hřejivý, vzdušný či lehký – ukotvený ve svahu, strohý – exkluzivní, …
Veškeré diskuze o jeho povaze tedy končí v uznání jeho rozporuplnosti až neuchopitelnosti a souhry protikladů na všech rovinách. Jednotlivé protikladné pojmy jsou při vnímání tohoto prostoru sjednoceny v jeden ucelený zážitek. 

Přestože byl ikonický volně plynoucí prostor již nesčetněkrát popsán kunsthistoriky a dalšími teoretiky, stále skrývá mnohá zajímavá specifika, která je možno objevovat. Záměrem výstavních projektů Možnosti interpretace je začít mapovat neprobádané možnosti náhledu, hledat další způsoby, jak předvést jeho neobvyklé, rozporuplné aspekty a zaměřit pozornost diváků na prostor samotný –  který je často při návštěvě přehlušen objekty, materiály, příběhy či konotacemi spojenými s UNESCO památkou jako institucí.

Dalším cílem série interpretací je také poukázat na širokou škálu neinvazivních, současných projektů, které je i přes zvláštní ochranu památky UNESCO možné ve vile Tugendhat realizovat. Nabízí příležitost vést dialog s ikonou funkcionalismu, podrobit dalšímu experimentálnímu zkoumání prostor, který byl v době svého vzniku (1928–1930) také experimentem, a podnítit u teoretiků, umělců, ale i laické veřejnosti další kreativní přemýšlení nad ním.
Nedílnou součástí každé interpretace bude i zkoumání možností prezentace a vystavování architektury samotné a zároveň přiblížení postupů současného umění a aktuálně užívaných technologií široké škále veřejnosti, která památku navštěvuje. 

Výsledky těchto výzkumně-uměleckých projektů budou návštěvníkům prezentovány formou výstav v technickém podlaží vily Tugendhat, online na webových stránkách a instagramovém profilu Možnosti interpretace

Součástí výstavních projektů budou i workshopy, performance a přednášky pro veřejnost  v interiéru i exteriéru vily, které umožní zažít prostor vily jiným způsobem než doposud a zpřítomnit divákovi jeho neobvyklé aspekty.
Detaily o jednotlivých akcích se dozvíte na našem webu i sociálních sítích.

 

INTERPRETACE 1: Tomáš Ruller a hosté (CZ/SK/PL/HU): PERFORMANCE / OTEVŘENÁ SITUACE

28. 6. performativní event s diskuzí – vysíláno online 12:00–20:00, od 17:00 možný vstup do zahrady vily
7. 7., 18:00 vernisáž výstavy
8. 7. – 2. 8. výstava výstupů performativního setkání
více zde


INTERPRETACE 2:
Anne Glassner (AT): Sensing the Night

4. 8.. 18:00 vernisáž výstavy 
5. 8. – 29. 8. výstava záznamů ze spacího experimentu ve vile
více zde


INTERPRETACE 3: AVA Kolektiv & Move the City: TRHLINY/SITUACE

19. 7. workshop autentického pohybu s Move the City a deep listeningu s AVA Kolektiv
21. 7. speciální prohlídky vily s pohybovým výzkumem Move the City
31. 8., 18:00 vernisáž výstavy se zvukovou performancí AVA Kolektivu
1. 9. – 26. 9. výstava výstupů zvukově-pohybového výzkumu
více zde


INTERPRETACE 4: Vladimír Burian + ASD DF: Zahradní Iluminace

29. 9., 18:00 vernisáž výstavy
30. 9. – 31. 10. výstava výstupů zahradní světelné intervence
2. 10., 19:00 nasvícení zahrady (za příznivého počasí) a přednáška Vladimíra Buriana o trendech umělého osvětlování a jejich vývoji (v rámci programu Dne architektury)
3. 10., 19:00-21:00 nasvícení zahrady (za příznivého počasí; v rámci programu Dne architektury)

více zde


INTERPRETACE 5: Jiří Suchánek & Martin Dlabaja (SVITAVA transmedia art lab): Archipartitura

2. 11., 18:00 vernisáž výstavy
3. 11. – 5. 12. výstava interaktivního ozvučeného modelu ve virtuání realitě
1. 12., 18:00 přednáška Jiřího Suchánka o sonifikaci 

více zde


INTERPRETACE 6: FA VUT + Florida International University: PULSATING MIES / Biomorphic Machines

7. 12., 18:00 vernisáž výstavy
8. 12. – 9. 1. výstava modelů parametrické architektury založené na konceptech Miese van der Rohe
8. 12. 18:00 a 16. 12. 18:30 panelová diskuze srovnávající vnímání tvorby Miese van der Rohe na americkém a evropském kontinentu – předpokládaná účast: Ing. arch. Jiří Vítek, doc. Jana Tichá, prof. Monika Mitášová, prof. Rostislav Švácha, Andrew Santa Lucia, Eric Goldemberg, Barry Bergdoll 

více zde


INTERPRETACE 7: Helena Lukášová: Stavební organismus

11. 1. – 6. 2. 2022 výstava site-specific projekce propojující iluzivní a fyzický prostor
25. 1. 2022 přednáška Heleny Lukášové 

 

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
Překlad: Kateřina Báňová

instagram.com/moznosti_interpretace

Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR.