Průběh památkové obnovy

 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VILY TUGENDHAT

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VILY TUGENDHAT

V úterý 29. února 2012 byla vila Tugendhat po dvouleté památkové obnově a restauraci slavnostně otevřena. Otevření vily, která je jedinou památkou moderní architektury v České republice zapsanou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, předcházela tisková konference, které se zúčastnili představitelé... zobrazit celý text

 
únor 2012

únor 2012

KOLAUDACE STAVBY Ve čtvrtek 2. února proběhla úspěšně kolaudace stavby. V následujících dnech probíhaly v objektu úklidové práce a dolaďovaly se poslední detaily v instalaci interiérů. V týdnu od 20. do 24. února bylo odstraněno zařízení staveniště před objektem na ulici Černopolní a... zobrazit celý text

 
leden 2012

leden 2012

DŘEVĚNÉ PRVKY A NÁBYTEK V hlavním obytném prostoru (2. NP) restaurátoři instalovali zpět na své místo původní knihovnu s dýhou z makassarského ebenu včetně replik polic, z nichž se zachovala pouze jedna původní. Do původních vestavěných skříní v pokojích pána a paní (3. NP) bylo doplněno jejich vnitřní vybavení... zobrazit celý text

 
prosinec 2011

prosinec 2011

KOVOVÉ PRVKY  Ve 3. NP dokončili restaurátoři nátěry ocelových konstrukcí a osadili dveřní kování na ocelových dveřích a na oknech. Ve 2. a 3. NP byly instalovány vodící kolejnice pro závěsy. Restaurátoři očistili kovovou konstrukci točitého schodiště z 2. NP do 1. NP a opatřili ji základním nátěrem. Na horní... zobrazit celý text

 
listopad 2011

listopad 2011

KÁMEN A DLAŽBY  Na schodišti zahradní terasy probíhá pokládka travertinových stupňů. Současně restaurátoři očišťují povrchy travertinových prvků v exteriérech i interiérech a u poškozených prvků doplňují chybějící části. Na horní terase (3. NP) dokončují restaurátoři pokládku velkoformátové terazzové dlažby.... zobrazit celý text

 
ŘÍJEN 2011

ŘÍJEN 2011

ZAHRADA  V zahradě probíhá dokončování cest a zahradních schodišť. Zídky z lomového kamene jsou již dokončeny a na plochách nad nimi se osazuje vegetace. Dokončeny byly drenáže kolem domu a dokončují se rozvody elektro a závlahy. V zahradě byly vysazeny vzrostlé stromy (smuteční vrba a javor). Terén je připraven... zobrazit celý text

 
ZÁŘÍ 2011

ZÁŘÍ 2011

ZASKLÍVÁNÍ  V průběhu září byla osazena velkoformátová skla v hlavním obytném prostoru, tj. mléčná prosvětlená stěna, zasklení zimní zahrady a veškeré zaklení velkoplošných oken včetně obou spouštěcích oken. V uliční partii domu proběhlo zasklení mléčné zaoblené stěny hlavní vstupní haly. Skla byla osazena dle... zobrazit celý text

 
SRPEN 2011

SRPEN 2011

ZAHRADA  V zahradě byl dokončen zdravotní a bezpečnostní řez dřevin. Ve spodní části zahrady došlo následkem silného větru k rozlomení vzrostlého jírovce. Po zhodnocení zdravotního stavu stromu rozhodli odborníci o jeho asanaci. Dále byla zahájena obnova zahradních cest (pokládka štěrkových vrstev). V horní části... zobrazit celý text

 
ČERVENEC 2011

ČERVENEC 2011

KOVOVÉ PRVKY  Restaurátoři zahájili práce na obnově garážových vrat. Provedli repasi destruovaných částí a celou kovovou konstrukci vrat opatřili antikorozním nátěrem. Při mechanickém čištění garážových vrat byly objeveny otvory způsobené s největší pravděpodobností střelbou, patrně na sklonku druhé světové války... zobrazit celý text

 
ČERVEN 2011

ČERVEN 2011

KOVOVÉ PRVKY  V prostoru jídelny vymezeném půlkruhovou stěnou byl učiněn zajímavý objev. Sondy při patě ocelové nohy kulatého jídelního stolu, který je jednou z dominant hlavního obytného prostoru, odhalily v podlaze zabetonované pouzdro z válcovaných profilů, v němž se zachovala část původní ocelové nosné konstrukce... zobrazit celý text

 
Květen 2011

Květen 2011

KOVOVÉ PRVKY  Pokračují práce na repasi ocelových konstrukcí prosklené stěny v hlavním obytném prostoru (2. NP) a na obnově mechanismu spouštěcích oken. V hlavním obytném prostoru byly osazeny a zabetonovány topné registry. V technickém podlaží (1. NP) očistili restaurátoři ocelové zárubně dveří.  STŘECHA... zobrazit celý text

 
Duben 2011

Duben 2011

KOVOVÉ PRVKY Po odstranění nepůvodního zasklení z 80. let a po mechanickém očištění nesoudržných nátěrů byla provedena repase a vyrovnání deformací ocelové konstrukce prosklené stěny v hlavním obytném prostoru. Restaurátoři zahájili práce na obnově mechanismu spouštěcích oken.Před aplikací speciální... zobrazit celý text

 
BŘEZEN 2011

BŘEZEN 2011

OMÍTKY V suterénu (1. NP) a zčásti ve 2. a 3. NP pokračuje zapravování drážek v omítkách po vedení elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. V exteriérech probíhají práce na odstraňování nepůvodního zapravení omítek po dozdívkách druhotně proražených otvorů a ve spárách po různých typech... zobrazit celý text

 
ÚNOR 2011

ÚNOR 2011

OMÍTKY V suterénu (1. NP) a zčásti ve 2. a 3. NP probíhá zapravování drážek v omítkách po vedení elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. V exteriérech probíhají práce na odstraňování nepůvodního zapravení omítek po dozdívkách druhotně proražených otvorů a spar po různých typech vedení... zobrazit celý text

 
Leden 2011

Leden 2011

ZAHRADNÍ TERASA U první dvojice základových studní byla dokončena montáž ocelové armatury a bednění pro betonáž základového pasu, která proběhla ve druhé polovině ledna. OMÍTKY Restaurátoři pokračují ve snímání druhotných vrstev vnějších omítek. Dále probíhají práce na odsolování vnitřních omítek, které byly v ... zobrazit celý text

 
Prosinec 2010

Prosinec 2010

ZAHRADNÍ TERASA Do první ze základových studen byla vložena výztuž a poté zabetonována. Na dalších základových studnách probíhají výkopové práce, studní bude celkem šest. Ve druhé polovině prosince byla vyhloubena a zabetonována druhá základová studna. OMÍTKY V pokoji pána (3. NP) byl odsouhlasen referenční vzorek... zobrazit celý text

 
LISTOPAD 2010

LISTOPAD 2010

ZAHRADNÍ TERASA V první polovině listopadu byl proveden transfer původních omítek, které jsou deponovány v těsné blízkosti zahradní terasy. Po statickém zajištění základových konstrukcí terasy a vytvoření nové obvodové zdi proběhne jejich zpětný transfer. V druhé polovině listopadu začaly práce na statickém... zobrazit celý text

 
ŘÍJEN 2010

ŘÍJEN 2010

SNÍMÁNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK ZAHRADNÍ TERASY Po technologické přestávce, nutné pro působení konsolidantu, bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu omítek a polohy jednotlivých částí, určených k sejmutí. Na povrch původních omítkových vrstev aplikovali restaurátoři výztužnou tkaninu, k níž byl připevněn... zobrazit celý text

 
ZÁŘÍ 2010

ZÁŘÍ 2010

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Do poloviny měsíce září bylo dokončeno odstranění stávajícího dožilého souvrství střešního pláště v celé ploše střechy. Z důvodu ochrany před povětrnostními podmínkami byla provedena pojistná hydroizolace na obnaženou původní betonovou mazaninu.SNÍMÁNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK ZAHRADNÍ TERASYZapočalo... zobrazit celý text

 
SRPEN 2010

SRPEN 2010

ODLEHČENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PRO NÁSLEDNÉ SEJMUTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ ZAHRADNÍ TERASYPo demontáži travertinové dlažby a stupňů zahradní terasy byla odstraněna podkladní betonová mazanina. V prostoru bývalé žehlírny (1. NP) byla instalována provizorní podpůrná železná konstrukce, která zajišťuje stropní desku... zobrazit celý text

 
ČERVENEC 2010

ČERVENEC 2010

HLAVNÍ OBYTNÉ PODLAŽÍ V hlavním obytném podlaží (2. NP), ve vzduchově izolační dutině (v tzv. tunelu) byla po dokončení reprofilace opěrné zdi zahájena sanace ocelových stropních nosníků, které jsou částečně obnaženy v podhledu betonového stropu. V prostoru tzv. tunelu byly zároveň odstraněny dodatečně... zobrazit celý text

 
ČERVEN 2010

ČERVEN 2010

DRUHÉ ZASEDÁNÍ PORADNÍHO SBORU THICOM V pátek 4. června 2010 proběhlo ve vile Tugendhat druhé zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Nejdůležitějším bodem jednání... zobrazit celý text

 
KVĚTEN 2010

KVĚTEN 2010

SORELŮV CEMENT Byla provedena chemická analýza Sorelova cementu, objeveného v dubnu. V laboratořích pardubické univerzity byla zjištěna směs Sorelova cementu, pilin a písku. Přítomnost azbestu byla vyloučena.Ve stavební suti u obnažených svislých zdravotechnických instalací v pokoji kuchařky ve 2. NP... zobrazit celý text

 
DUBEN 2010

DUBEN 2010

PRVNÍ ZASEDÁNÍ PORADNÍHO SBORU THICOMV pátek 9. dubna 2010 proběhlo ve vile Tugendhat první zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Tento mezinárodní sbor... zobrazit celý text

 
Březen 2010

Březen 2010

RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY Ve dnech 1. až 5. března proběhla ve vile Tugendhat závěrečná etapa restaurátorských průzkumů, která navázala na kampaně realizované v letech 2003-2006. Jejím cílem byla identifikace a upřesnění metod provádění jednotlivých restaurátorských a konzervátorských zásahů a jejich ověření na... zobrazit celý text

 
ÚNOR 2010

ÚNOR 2010

Z VILY BYL ODSTĚHOVÁN KLAVÍR Ve čtvrtek 4. února 2010 opustilo hlavní obytný prostor vily Tugendhat koncertní křídlo značky PETROF. Po dobu památkové obnovy stavby bude nástroj zapůjčen hudebnímu oddělení Mahenovy knihovny v Brně a bude umístěn v prostorách Kleinova paláce na náměstí Svobody.PŘEDÁNÍ... zobrazit celý text