Z hlediska urbanistického vývoje Brna bylo důležité administrativní rozšíření města. Císař František Josef I. schválil 6. července 1850 připojení 27 předměstí brněnského policejního obvodu. Od 25. prosince 1852 přestalo být Brno vojensky uzavřeným městem. V roce 1853 byla ustavena regulační komise, která měla organizovat odstraňování hradeb a usměrňovat novou výstavbu. Již v roce 1845 však vznikly první plány k rozšíření vnitřního města podle projektu zemského stavebního ředitele Josefa Esche. Jeho nástupce Joseph Seifert předložil v roce 1855 nový návrh na vyřešení celého pevnostního území.