Vila Tugendhat byla 1. července 1994 převedena do správy Muzea města Brna (MuMB), které její hlavní obytný prostor vybavilo replikami původního nábytku a zpřístupnilo ji veřejnosti jako instalovanou památku moderní architektury.