Velké Brno

velikost textu A A původní

 

16. dubna 1919 bylo k Brnu připojeno 24 obcí a rozloha města se z cca 1 730 ha zvětšila na cca 12 380 ha. Tímto administrativním rozšířením vzniklo tzv. Velké Brno a byl tak vytvořen teoreticky i prakticky prostor pro moderní výstavbu. V nově vzniklém Československu se Brno stalo hlavním městem země Moravy a v rámci státu bylo jedním z nejvýznamnějších hospodářských center a komunikačních uzlů. Právě statut zemského hlavního města znamenal pro Brno prvotní předpoklad stavebního boomu, který zde proběhl v následujících dvou desetiletích. Ve stavebních dějinách města představuje období vymezené léty 1919-1939 sice jen nepatrný okamžik, avšak kvantitou a především kvalitou nově vzniklých staveb nebylo nikdy předtím ani potom překonáno. Z dříve provinčního, převážně německého průmyslového města se silnými vazbami k Vídni, se stalo významné hospodářské a administrativní centrum s převládajícím českým živlem. Budovala se sídla centrálních správních úřadů, ale také politických, vědeckých, kulturních a školských institucí. Přirozený přírůstek a také příchod nových obyvatel podnítil rozsáhlou bytovou výstavbu. Tyto okolnosti se staly jedinečnou příležitostí, která v Brně nebyla promarněna. Naopak zde byly vytvořeny ideální podmínky pro intenzivní rozvoj osobité stavební kultury.

 

Další události

1919 Versailleská smlouva

 

Versailleská mírová smlouva byla pokračováním příměří z Compiegne. Byla podepsána 28. června 1919 a ratifikována Společností národů 10. ledna 1920. Smlouva mj. definovala poválečné hranice evropských států... zobrazit celý text

 

1919 Vznik Bauhausu

 

V německém Výmaru byla roku 1919 založena škola výtvarného umění Bauhaus zaměřená na architekturu a umělecké řemeslo, která vznikla sloučením výmarské uměleckoprůmyslové školy a umělecké akademie. Prvním... zobrazit celý text