Vznik Bauhausu

velikost textu A A původní

 

V německém Výmaru byla roku 1919 založena škola výtvarného umění Bauhaus zaměřená na architekturu a umělecké řemeslo, která vznikla sloučením výmarské uměleckoprůmyslové školy a umělecké akademie. Prvním ředitelem  se stal architekt Walter Gropius, který pro školu navrhnul také její moderní budovu. Gropius chtěl “obnovit jednotu umění pod vedením architektury a obnovit těsný vztah umění k řemeslu. Umění a technika mají vytvořit nový celek. Konečným cílem vší výtvarné činnosti se má stát stavba.” 

Po odchodu Waltera Gropia převzal funkci ředitele školy v roce 1928 více levicově smýšlející švýcarský architekt Hannes Meyer. Po politicky vynuceném odchodu Hannese Meyera se na doporučení Waltera Gropia stal v roce 1930 třetím ředitelem Bauhausu německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. V roce 1932 bylo vedení školy donuceno Bauhaus v Dessavě z politických důvodů uzavřít a Mies van der Rohe přestěhoval školu (již jako soukromou instituci) do provizorních prostor bývalé továrny v Berlíně-Steiglitz. Následujícího roku však nacionální socialisté definitivně ukončili chod této školy.   

 

Další události

1919 Velké Brno

 

16. dubna 1919 bylo k Brnu připojeno 24 obcí a rozloha města se z cca 1 730 ha zvětšila na cca 12 380 ha. Tímto administrativním rozšířením vzniklo tzv. Velké Brno a byl tak vytvořen teoreticky i prakticky... zobrazit celý text

 

1919 Versailleská smlouva

 

Versailleská mírová smlouva byla pokračováním příměří z Compiegne. Byla podepsána 28. června 1919 a ratifikována Společností národů 10. ledna 1920. Smlouva mj. definovala poválečné hranice evropských států... zobrazit celý text