Restaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP) s průhledem do zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), zimní zahrada, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; vstup z hlavního obytného prostoru (2. NP) na zahradní terasu, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; prostor kuchyně (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP) u zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; zahradní terasa se schodištěm (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP) se zaoblenou příčkou jídelny z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP) s průhledem do zimní zahrady a knihovny, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), průzkum dřeva v knihovně, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), průzkum kovu v zimní zahradě, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), průzkum kovu z vnější strany zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), natáčení sběrného filmového dokumentu, 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; předsíň v dětské sekci (3. NP), 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; průzkum kovu a vnějších omítek na horní terase (3. NP), 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; průzkum vnějších omítek na horní terase (3. NP), 2010, foto: David ŽidlickýRestaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP), zimní zahrada, 2010, foto: David Židlický

Restaurátorská kampaň; hlavní obytný prostor (2. NP) s průhledem do zimní zahrady, 2010, foto: David Židlický

Březen 2010

velikost textu A A původní

 

RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY
Ve dnech 1. až 5. března proběhla ve vile Tugendhat závěrečná etapa restaurátorských průzkumů, která navázala na kampaně realizované v letech 2003-2006. Jejím cílem byla identifikace a upřesnění metod provádění jednotlivých restaurátorských a konzervátorských zásahů a jejich ověření na praktických vzorcích – pilotních plochách. Garantem projektu byla Univerzita Pardubice a pod vedením prof. Dr. Ivo Hammera se ho zúčastnil mezinárodní tým složený z pedagogů a studentů Fakulty restaurování v Litomyšli Univerzity Pardubice, Vysoké školy užitých věd a umění v Hildesheimu, Holzmindenu a v Göttingenu, Univerzity užitých umění ve Vídni, Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech a Institutu restaurování Vysoké odborné školy z Kolína nad Rýnem. Průzkumy byly zaměřeny na původní historické materiály, techniky a povrchy v díle Ludwiga Miese van der Rohe i na materiály, techniky a povrchy historických změn, včetně jejich stavu a příčin poškození. Předmětem průzkumů byly vnější a vnitřní omítky, kámen, dřevo a kov (např. opláštění sloupů v interiéru a exteriéru, povrchy dřeva vestavěných prvků apod.). Výsledky závěrečné etapy restaurátorských průzkumů budou podkladem pro zpracování restaurátorských záměrů  a pro stanovení metody restaurování originální substance vily.

OBJEV PŮVODNÍ DLAŽBY
Po odstranění druhotně zbudované příčky v kuchyni byla objevena původní dlažba. Světlé keramické dlaždice 15 x 15 cm značky RAKO - CZECHOSLOVAKIA byly vyrobeny v Československu, v neslavnějších českých keramických závodech, založených v roce 1883 na Rakovnicku v Čechách. Podobný typ dlaždic značky RAKO byl objeven v zásypu podlahy ve fotokomoře, kde byla také obnažena původní asfaltová izolace.

ZAČALA OBNOVA ZAHRADY
Do konce března proběhla asanace pěstebně nevhodných dřevin, které budou nahrazeny novými výsadbami dle historických podkladů, které navodí původní atmosféru třicátých let.

DALŠÍ PRÁCE
V průběhu měsíce března bylo dokončeno hloubení hydrogeologických monitorovacích vrtů v zahradě a v komunikaci před domem. Byly odstraněny nepůvodní obklady a dlažby včetně podkladní betonové mazaniny. Vybourány byly dodatečně vestavěné příčky v kuchyni a v suterénu. V suterénu byla provedena sondáž do souvrství podlahy. V trasách ležaté kanalizace byly v podlahách vyřezány drážky a v nich pak byla odstraněna souvrství podlahy na rostlý terén. Byl demontován plynovod uvnitř objektu a provedena sondáž rozvodů zdravotně-technických instalací v prostorách