Pokoj vychovatelky (3. NP); stěna po smytí druhotných nátěrových vrstev, 2011, foto: David ŽidlickýPokoj Hanny (3. NP); půlobloukové krytí zámku v profilaci ocelového rámu dveří na terasu, 2011, foto: David ŽidlickýKotelna (1. NP); restaurovaná konstrukce výtahu na popel, 2011, foto: David ŽidlickýMístnost vzduchotechniky (1. NP); pohled na tepelný výměník, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); očištěný nosný ocelový sloup s částí manipulačního základu onyxové příčky, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); nasávací potrubí elektronického požárního systému (červená trubka) a přívodní kabeláž pro podlahové zásuvky (bílé trubky), 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); detail potrubí z předchozího záběru s ocelovým nosným příčníkem nad stropem technického podlaží opatřeným antikorozním nátěrem, 2011, foto: David Židlický

Pokoj vychovatelky (3. NP); stěna po smytí druhotných nátěrových vrstev, 2011, foto: David Židlický

BŘEZEN 2011

velikost textu A A původní

 

OMÍTKY
V suterénu (1. NP) a zčásti ve 2. a 3. NP pokračuje zapravování drážek v omítkách po vedení elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. V exteriérech probíhají práce na odstraňování nepůvodního zapravení omítek po dozdívkách druhotně proražených otvorů a ve spárách po různých typech vedení (např. elektro) provedených v 80. letech. V interiérech se dokončuje restaurování původní kletované cementové omítky v prostorách vzduchotechniky.

KOVOVÉ PRVKY
Bylo dokončeno mechanické očištění ocelových oken v bytě správce (3. NP) a jejich konstrukce byly opatřeny základním antikorozním nátěrem. Koncem měsíce skončilo restaurování a repase strojního zařízení výtahu na popel v prostoru kotelny (1. NP), které nebylo demontováno.
V ocelových dveřích se skleněnou výplní bylo v obvodovém žlábku obnaženo těsnění, jehož část byla vyjmuta pro zhotovení materiálové analýzy.
Průzkumem vnitřního prostoru vzduchotechniky pomocí kamerového robotu bylo zjištěno, že v potrubí vzduchotechniky se nacházejí dřevěné žaluzie. Z prostoru komor vzduchotechniky v 1. NP byly demontovány a do restaurátorských dílen odvezeny oba původní teplovzdušné výměníky.
Na konci března bylo odstraněno nepůvodní zasklení v jihozápadní prosklené stěně hlavního obytného prostoru (2. NP) a restaurátoři zahájili mechanické čištění ocelové rámové konstrukce velkoplošných oken. Rovněž demontovali kovové markýzy, které odvezli do dílen za účelem repase a celkového ztužení jejich konstrukce, která musí v budoucnu vyhovět bočnímu tlaku větru. Restaurátoři dále provedli mechanické čištění ocelových nosných sloupů a vzduchotechnického potrubí v technickém podlaží (1. NP). V hlavním obytném prostoru (2. NP) mechanicky očistili horní plochy ocelových stropních nosníků nad 1. NP, které před aplikací reprofilační směsi opatřili základním antikorozním nátěrem a adhezním můstkem.

DALŠÍ PRÁCE
Ve 2. NP a 3. NP pokračuje montáž rozvodů zabezpečovacího systému a montáž rozvodů ústředního vytápění.
Stávající travertinové a pískovcové prvky jsou přímo na stavbě tříděny a připravovány k odvozu do restaurátorských dílen.
Nadále probíhají výkopové práce na poslední základové studni pod zahradní terasou.
Na vstupní a horní terase (3. NP) bylo odstraněno nepůvodní souvrství (betonová mazanina, tepelná izolace-polystyrén a hydroizolace ve formě asfaltových pasů) pod již dříve odstraněnými nepůvodními velkoformátovými terazzovými dlaždicemi.
V podlaze při patě opěrné zdi v tzv. tunelu (2. NP) byla dokončena montáž nasávacího potrubí elektronického požárního systému.
Podél jihozápadního a jihovýchodního průčelí domu byla dokončena montáž ocelového lešení pro následné práce na fasádě, na restaurování ocelové prosklené stěny a na markýz.