Technické podlaží (1. NP); odstranění nepůvodní boční zazdívky obou strojoven spouštěcích oken, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); původní rozvod telefonu v domě, 2010, foto: David ŽidlickýZahradní terasa (2. NP); označená travertinová dlažba z 80. let před demontáží, 2010, foto: David ŽidlickýZahradní terasa (2. NP); práce při demontáži travertinových stupňů a dlažby, 2010, foto: David ŽidlickýZahradní terasa (2. NP); detail schodiště po demontáži stupňů, 2010, foto: David ŽidlickýKoupelna v dětské sekci (3.NP); původní trubní rozvody kanalizace a vody, 2010, foto: David ŽidlickýKoupelna v dětské sekci (3.NP); původní keramická stropní tvarovka v zásypu v podlaze, 2010, foto: David ŽidlickýOdstraněná dodatečná zazdívka v příčce mezi pokojem chlapců a nejstarší dcery Hanny (3. NP), 2010, foto: David ŽidlickýDutina po odstraněné dřevěné posuvné stěně mezi pokojem chlapců a nejstarší dcery Hanny (3. NP), 2010, foto: David Židlický

Technické podlaží (1. NP); odstranění nepůvodní boční zazdívky obou strojoven spouštěcích oken, 2010, foto: David Židlický

ČERVEN 2010

velikost textu A A původní

 

DRUHÉ ZASEDÁNÍ PORADNÍHO SBORU THICOM
V pátek 4. června 2010 proběhlo ve vile Tugendhat druhé zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Nejdůležitějším bodem jednání bylo vyhodnocení mezinárodní restaurátorské kampaně CIC (Conservation International Campaign) zaměřené na neinvazivní metodu potencionálního statického zajištění zahradní terasy. Dále byla diskutována otázka optické ochrany interiérů instalované památky architektury a přístup pro imobilní občany. Zahraniční i naši členové THICOMu se dohodli na průběžné vzájemné komunikaci související s odbornými otázkami v rámci dalšího průběhu památkové obnovy stavby. Více na THICOM.

TECHNICKÉ PODLAŽÍ
V technickém podlaží (1.NP) byly odstraněny nepůvodní boční zazdívky obou strojoven spouštěcích oken a dělící příčky sociálního zařízení, které bylo nově vestavěno v 80. letech. Za odstraněnou příčkou sociálního zařízení byl objeven pravděpodobně původní rozvod telefonu v domě.

LOŽNICOVÉ PATRO  –  DĚTSKÁ SEKCE

V koupelně v dětské sekci (3.NP) byl objeven defekt v podlaze, jejíž konstrukce pochází z 80. let. Pod nesoudržnou betonovou mazaninou byl zásyp s fragmenty původní dlažby a bělninových obkladů. V konstrukci byly zachovány také původní trubní rozvody kanalizace a vody.
V příčce mezi pokojem chlapců a nejstarší dcery Hanny byla odstraněna dodatečná zazdívka průchodu mezi oběma pokoji, který byl původně uzavřen dřevěnou posuvnou stěnou.

TERASY A EXTERIÉROVÁ SCHODIŠTĚ
Na horní terase byla demontována terazzová velkoformátová dlažba, která bude odvezena a restaurována mimo staveniště. Na zahradní terase byly demontovány travertinové stupně schodiště a travertinová dlažba z terasy. Všechny tyto prvky byly označeny, zabaleny do ochranné folie a jsou deponovány na staveništi.
Demontovány byly rovněž kamenné (pískovcové) stupně z 80. let z jihovýchodního schodiště, které přiléhá k zimní zahradě. Pod tímto schodištěm bude provedena výměna ležaté kanalizace. Demontáž stupňů byla provedena také v případě krátkého zahradního schodiště pod zimní zahradou.

DALŠÍ PRÁCE

Ve vzduchově izolační dutině (v tzv. „tunelu“) byla dokončena reprofilace opěrné zdi.
Byla zahájena montáž nových elektrorozvodů ve všech podlažích domu.
V exteriéru byly zahájeny výkopové práce pro výměnu ležaté kanalizace v místech, kde kanalizace prochází pod schodištěm zahradní terasy.
Dále byly zahájeny práce na výměně svislé kanalizace uvnitř objektu.