Hlavní obytný prostor, původní ocelové pouzdro pro nohu kulatého jídelního stolu, které je sešroubováno z válcovaných profilů, 2011, foto: David ŽidlickýPrůhled pod zahradní terasou, 2011, foto: David ŽidlickýOmítka jihovýchodního průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýOmítky horního ostění okna do zimní zahrady, 2011, foto: David ŽidlickýDetail omítky na jihovýchodním průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýJihovýchodní nároží na úrovni 1. NP, sešívání trhlin ve zdivu, 2011, foto: David ŽidlickýAtika nad vstupní terasou z ulice Černopolní, 2011, foto: David ŽidlickýAtika nad mléčnou prosklenou stěnou při ulici Černopolní, 2011, foto: David ŽidlickýPodhled terasy při personálním traktu s výztuží opatřenou antikorozním nátěrem, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor s novou xylolitovou podlahou, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor s novou xylolitovou podlahou, 2011, foto: David ŽidlickýZahrada, 2011, foto: David ŽidlickýPohled na vilu ze zahrady, 2011, foto: David Židlický

Hlavní obytný prostor, původní ocelové pouzdro pro nohu kulatého jídelního stolu, které je sešroubováno z válcovaných profilů, 2011, foto: David Židlický

ČERVEN 2011

velikost textu A A původní

 
KOVOVÉ PRVKY 
V prostoru jídelny vymezeném půlkruhovou stěnou byl učiněn zajímavý objev. Sondy při patě ocelové nohy kulatého jídelního stolu, který je jednou z dominant hlavního obytného prostoru, odhalily v podlaze zabetonované pouzdro z válcovaných profilů, v němž se zachovala část původní ocelové nosné konstrukce (nohy) stolu. Zřejmě nejpozději v roce 1945, kdy zde začala působit taneční škola Karly Hladké, byla noha v úrovni podlahy odříznuta. Při rekonstrukci objektu v 80. letech byla na pouzdro i zbytek části nohy navařena nová nosná ocelová konstrukce stolu, která však již oproti původnímu stavu nebyla opláštěna jako nosné sloupy. Tento autentický prvek byl vyjmut a odvezen do restaurátorské dílny, kde bude pečlivě očištěn a repasován. Následně se rozhodne, zda bude uložen zpět na místo nebo v depozitáři originálních prvků.
V technickém podlaží (1. NP) opatřili restaurátoři ocelové zárubně dveří základním antikorozním nátěrem.
V kotelně (1. NP) bylo odstraněno ocelové schodiště a ventilátor z 80. let. Restaurátoři dokončují repliku původního schodiště, které bude osazeno po dokončení pokládky keramické dlažby.
Z jihovýchodní fasády byla vyjmuta nepůvodní vzduchotechnická mřížka, a to včetně potrubí vedoucího přes prostor tzv. trezoru za knihovnou v hlavním obytném prostoru (2. NP). Tyto konstrukce sloužily jako novodobé odvětrání zimní zahrady, instalované v 80. letech.
V exteriéru probíhá očištění a vyrovnání ocelových sloupků oplocení podél ulice Černopolní. 

OMÍTKY 
Na jižní a jihovýchodní fasádě doplnili restaurátoři část omítek při atikách a dokončili jejich povrchovou úpravu, aby mohly být opatřeny finálním vápenným nátěrem. Na exteriérových omítkách dále probíhá sešívání trhlin (ocelová tordovaná výztuž a výplňový tmel). V interiérech injektují restaurátoři praskliny v omítkách. 

DALŠÍ PRÁCE
Na střeše bylo dokončeno osazení ocelového atikového T profilu.
Terasa při personálním traktu byla sanována v místech největších destrukcí zavěšeného podhledu. Sanací prošla i konstrukce železobetonové desky pod personálním schodištěm.
V kotelně byl dokončen betonový spalinovod se šamotovým vyvložkováním.
Skončila montáž tepelné izolace na potrubních rozvodech vody a ústředního topení, vyjma kotelny, kde montáž proběhne až po osazení replik historického zařízení kotelny.
Druhý původní teplovzdušný výměník odvezli restaurátoři k repasi do restaurátorské dílny.
V celém objektu byla dokončena pokládka xylolitové mazaniny, která bude po vyzrání přebroušena.
Na traviny v zahradě byl aplikován postřik proti plevelu. Po nutné době jeho působení bude zahrada pokosena.

DOCOMOMO-ISC/T
Ve čtvrtek 30. června 2011 proběhla na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně mezinárodní konference INTERNATIONAL EXPERIENCES AND THE CURRENT RESTORATION OF THE TUGENDHAT HOUSE IN BRNO, kterou uspořádalo Muzeum města Brna a spolupracující instituce (více viz aktuální informace).