Zahradní průčelí vily; provizorní zastřešení teras, 2010, foto: David ŽidlickýUliční průčelí vily; provizorní zastřešení teras, 2010, foto: David ŽidlickýUliční průčelí vily; provizorní zastřešení teras, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní vstup do domu, 2010, foto: David ŽidlickýPrůhled z pokoje chlapců (3. NP) na provizorně zastřešenou horní terasu, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); kopaná sonda v někdejší žehlírně pro upřesnění pozice základových studní, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); obnažená část původní základové studny v někdejší žehlírně, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); zásypy po výměně ležaté kanalizace v někdejší prádelně, 2010, foto: David Židlický

Zahradní průčelí vily; provizorní zastřešení teras, 2010, foto: David Židlický

ČERVENEC 2010

velikost textu A A původní

 

HLAVNÍ OBYTNÉ PODLAŽÍ
V hlavním obytném podlaží (2. NP), ve vzduchově izolační dutině (v tzv. tunelu) byla po dokončení reprofilace opěrné zdi zahájena sanace ocelových stropních nosníků, které jsou částečně obnaženy v podhledu betonového stropu. V prostoru tzv. tunelu byly zároveň odstraněny dodatečně zbudované příčky z 80. let.

PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
Terasy v nástupním podlaží (3. NP) byly provizorně zastřešeny, a to jak v části směřující k ulici, tak do zahrady.

DEMONTÁŽ OPLOCENÍ

Podél uliční fronty domu bylo odborně demontováno a převezeno k restaurování ocelové oplocení včetně vstupních branek. Část oplocení za zařízením staveniště až po okraj pozemku byla nahrazena provizorním plotem z pletiva.

UPŘESNĚNÍ ZALOŽENÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH SLOUPŮ
V místnosti pod zahradní terasou (bývalá žehlírna) byla při patce sloupu S13 provedena kopaná sonda pro upřesnění pozice základových studní. Nálezová situace zcela odpovídá původnímu projektu z roku 1929, zpracovanému v ateliéru Ludwiga Miese van der Rohe. Obnažená konstrukce prokázala ukotvení ocelovým profilem do masivní kónické betonové patky, která spočívá na trojici velkoprůměrových pilotů kruhového průřezu – tzv. studních.

DALŠÍ PRÁCE
Pokračuje montáž nových elektrorozvodů ve všech podlažích domu. Bylo dokončeno napojení nového přívodního elektrokabelu do objektu v prostoru u personálního vstupu.
Pokračují práce na výměně ležaté kanalizace v exteriéru i interiéru domu. V místech, kde již byla kanalizace vyměněna, se provádějí zásypy.
Velkoformátová teracová dlažba z horních teras byla převezena do restaurátorské dílny.
K restaurování byla odvezena část ocelových dveřních křídel z technického podlaží (1. NP).