Garážová vrata s otvory způsobenými zřejmě střelbou na sklonku druhé světové války, 2011, foto: David ŽidlickýGarážová vrata opatřená antikorozním nátěrem, 2011, foto: David ŽidlickýRepase ocelových sloupků oplocení podél ulice Černopolní, 2011, foto: David ŽidlickýPokoj paní (3. NP), aplikace tenkovrstvých omítek, 2011, foto: David ŽidlickýAtika střechy nad vstupní partií domu, 2011, foto: David ŽidlickýCelkový pohled na vilu ze zahrady, 2011, foto: David ŽidlickýJihovýchodní část fasády, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), vyzdívka obvodového zdiva za transferovanými omítkami v bývalé žehlírně pod zahradní terasou, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), vyzdívka obvodového zdiva za transferovanými omítkami v bývalé žehlírně pod zahradní terasou, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), kouřovod v kotelně, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), vedení ústředního topení a nové bělninové obložení v kotelně, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), montáž nové výměníkové stanice v kotelně, 2011, foto: David ŽidlickýPokoj pána (3. NP), broušení nové xylolitové podlahy, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP) s novou xylolitovou podlahou, 2011, foto: David ŽidlickýZahájení prací v zahradě, 2011, foto: David Židlický

Garážová vrata s otvory způsobenými zřejmě střelbou na sklonku druhé světové války, 2011, foto: David Židlický

ČERVENEC 2011

velikost textu A A původní

 
KOVOVÉ PRVKY 
Restaurátoři zahájili práce na obnově garážových vrat. Provedli repasi destruovaných částí a celou kovovou konstrukci vrat opatřili antikorozním nátěrem. Při mechanickém čištění garážových vrat byly objeveny otvory způsobené s největší pravděpodobností střelbou, patrně na sklonku druhé světové války. Pokračuje čištění a repase ocelových sloupků oplocení podél ulice Černopolní. 

OMÍTKY 
V interiérech byly zahájeny práce na finálních úpravách omítek v pokoji paní (3. NP). 
V exteriérech probíhá doplňování omítek v místech atik a současně jsou dokončovány práce na jihozápadní a jižní fasádě. Na obnovené obvodové zdi pod zahradní terasou byly vráceny původní transferované omítky. Zároveň probíhá dozdívání obvodových zdí z rubové strany. 
Nepůvodní příčka oddělující prostor pod zahradní terasou byla odstraněna (1. NP).

KOTELNA
V kotelně v technickém podlaží (1. NP) skončily práce na kouřovodu včetně povrchových úprav (kletovaný beton). V části prostoru kotelny byly položeny keramické obklady a dlažby a proběhla montáž výměníkové stanice, která bude zajišťovat vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody. Na původní místo byly osazeny tři repasované historické kotle na koks.

PODLAHY
Na konci července proběhlo přebroušení povrchu vyzrálých xylolitových mazanin. Ve 2. NP byly vybetonovány hrubé podlahy jako podklad pod keramickou dlažbu.
V místnosti před komorou pro ukládání kožichů byla po odstranění dlažby z 80. let objevena původní podlaha z kletovaného betonu, která bude restaurována. 

DALŠÍ PRÁCE
Započalo mechanické čištění a vzorkování finálního povrchu betonové zídky při ulici Černopolní, v níž je osazeno oplocení.
Na technické terase při ulici Černopolní začaly práce na montáži tepelné izolace (pěnosklo do horkého asfaltu).
V pokojích v ložnicovém patře (3. NP) byla osazena část dřevěných parapetních desek.
V zahradě se odstranily veškeré nepůvodní kamenné a pískovcové prvky jako jsou obruby cest, lemy vyrovnávacích stupňů a stupně zahradních schodišť.

PÁTÉ ZASEDÁNÍ THICOM 
V pátek 1. července 2011 proběhlo ve vile Tugendhat a v nedaleké, nedávno otevřené kavárně ERA páté zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Hlavními okruhy jednání byly omítky fasád, sklo, zaoblená dřevěná příčka z makassarského ebenu a nábytek. V případě dochovaných původních prvků zdůraznili experti nutnost maximálního zachování autentických povrchů a materiálů. Zároveň opět připomněli význam okolí vily Tugendhat a vzhledem k jejímu estetickému vnímání doporučili věnovat mimořádnou pozornost všem změnám, které by mohly mít v tomto ohledu nepříznivý vliv. Konzultovány byly také otázky návštěvnického centra a plánu údržby v rámci provozu stavby jako veřejnosti přístupného muzea.

KONTROLNÍ DEN VEDENÍ MĚSTA
V úterý 26. července 2011 proběhl na staveništi vily Tugendhat kontrolní den, kterého se společně se zástupci památkových orgánů a Muzea města Brna zúčastnil primátor statutárního města Brna Roman Onderka a generální ředitel firmy UNISTAV, a. s. Miroslav Friš. Všichni zúčastnění vyjádřili uspokojení s dosavadním průběhem prací. Památková obnova vily Tugendhat by měla být dokončena na sklonku ledna 2012.