Hlavní obytný prostor (2. NP); detail ocelové konstrukce v horní části prosklené stěny, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); práce restaurátorů ve strojovně spouštěcích oken, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); práce restaurátorů na ocelové konstrukci oken, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); detail ocelové nosné konstrukce pod onyxovou příčkou, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); dřevěný nosný rošt pro osazení panelů zaoblené příčky z makassarského ebenu, 2011, foto: David ŽidlickýPrůhled hlavním obytným prostorem (2. NP), 2011, foto: David ŽidlickýPrůhled hlavním obytným prostorem (2. NP), 2011, foto: David ŽidlickýProstor pod zahradní terasou (bývalá žehlírna, 1. NP), 2011, foto: David ŽidlickýPata ocelového nosného sloupu pod zahradní terasou po sanaci, 2011, foto: David ŽidlickýLevá část jihozápadního průčelí, 2011, foto: David ŽidlickýCelkový pohled na vilu ze zahrady, 2011, foto: David Židlický

Hlavní obytný prostor (2. NP); detail ocelové konstrukce v horní části prosklené stěny, 2011, foto: David Židlický

Duben 2011

velikost textu A A původní

 

KOVOVÉ PRVKY
Po odstranění nepůvodního zasklení z 80. let a po mechanickém očištění nesoudržných nátěrů byla provedena repase a vyrovnání deformací ocelové konstrukce prosklené stěny v hlavním obytném prostoru. Restaurátoři zahájili práce na obnově mechanismu spouštěcích oken.
Před aplikací speciální reprofilační směsi na podlaze v hlavním obytném prostoru (2. NP) byly staticky zajištěny nosné ocelové profily pod onyxovou příčkou, pod zasklenou mléčnou prosvětlenou stěnou a pod zasklenou stěnou mezi přípravnou jídel a zahradní terasou.

DŘEVĚNÉ PRVKY
V hlavním obytném prostoru restaurátoři instalovali nosný dřevný rošt pro zaoblenou dřevenou příčku z makasarského ebenu vymezující jídelnu. Po přesném osazení kotevního systému příčky bude tato konstrukce odstraněna a definitivně instalována po provedení finálních podlahových vrstev.
 
DALŠÍ PRÁCE
Pod zahradní terasou byla dokončena betonáž základových pasů. V souvislosti s tím byl uveden do původní pozice vychýlený ocelový nosný sloup a následně byl očištěn a ošetřen ochranným antikorozním nátěrem.
Ve vstupní hale (3. NP) byl objeven fragment vratného potrubí ústředního topení z topného registru pod zaoblenou mléčnou stěnou. V pozici tohoto původního fragmentu bylo instalováno nové nerezové potrubí.
Nadále pokračují práce na obnově vnitřních i vnějších omítek. U vnitřních omítek probíhá injektáž pro zpevnění jejich nesoudržných částí.
Před personálním traktem na úrovni 2. NP bylo odstraněno nepůvodní terazzo z 80. let.
V hlavním obytném prostoru (2. NP) byla aplikována speciální reprofilační směs, která bude tvořit podkladovou vrstvu pod vrstvou xylolitu.
V technickém podlaží (1. NP) probíhá montáž tepelné izolace na potrubních rozvodech vody a ústředního topení (minerální izolace s cementovou kletovanou omítkou). Ve 2. a 3. NP pokračuje montáž rozvodů ústředního vytápění.
V kotelně (1. NP) byla zahájena realizace kouřovodu (spalinovodu) – betonová konstrukce s šamotovým vyložením.


Národní památkový ústav – ústřední pracoviště a územní odborné pracoviště v Brně,  uspořádal dne 13. dubna 2011 odborný seminář k památkové obnově vily Tugendhat. Specialisté NPÚ z celé České republiky se formou přednáškového bloku a komentované prohlídky přímo v objektu seznámili s teoretickými i praktickými otázkami památkové péče, které se řeší při této výjimečné památkové realizaci.