Zahradní průčelí vily, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); prostor někdejší koksovny s obnaženým shozem na koks s původním obložením černými keramickými obkladačkami značky RAKO, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); prostor někdejší kotelny s původním výtahem na popel, 2010, foto: David ŽidlickýDepozit keramické dlažby z 80. let z někdejší koksovny v technickém podlaží (1. NP), 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); výkopové práce uvnitř objektu za účelem výměny ležaté kanalizace, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); původní dožilá ležatá kanalizace, 2010, foto: David ŽidlickýObnažené svislé zdravotechnické instalace v pokoji kuchařky (2. NP) s původní tepelnou izolací, 2010, foto: David ŽidlickýDetail tepelné izolace v pokoji kuchařky (2. NP), pravděpodobně rašelinové desky „Torfoleum“, 2010, foto: David ŽidlickýDetail tepelné izolace v pokoji kuchařky (2. NP) včetně kotvení ocelovou sítí, 2010, foto: David ŽidlickýLožnice pána (3. NP); otvor po demontovaném svítidle pod stropem, 2010, foto: David ŽidlickýLožnice pána (3. NP); topný kanál z 80. let pod podlahou, 2010, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP); původní dřevěný nosný rošt pro palisandrový obklad ve vstupní hale obnažený po odstranění vestavěných skříní z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP); detail původního dřevěného nosného roštu pod stropem, 2010, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP); detail česky a německy napsaného jména Šulc – Schulz s datem 2. 9. 1930 v ploše dřevěné laťovky, 2010, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP); detail nápisu tužkou s datem 21. 7. 1930 na jednom z nosných sloupků dřevěného roštu, 2010, foto: David Židlický

Zahradní průčelí vily, 2010, foto: David Židlický

KVĚTEN 2010

velikost textu A A původní

 

SORELŮV CEMENT
Byla provedena chemická analýza Sorelova cementu, objeveného v dubnu. V laboratořích pardubické univerzity byla zjištěna směs Sorelova cementu, pilin a písku. Přítomnost azbestu byla vyloučena.
Ve stavební suti u obnažených svislých zdravotechnických instalací v pokoji kuchařky ve 2. NP (personální trakt hlavního obytného podlaží) byl objeven fragment Sorelova cementu, na němž je zachován červený xylolitový nátěr z roku 1945.

KOTELNA A KOKSOVNA
Po odstranění technického vybavení kotelny a koksovny v 1. NP (technické podlaží) proběhlo v těchto prostorách sejmutí nepůvodních obkladů z 80. let a odbourání novodobé zazdívky shozu na koks. Uvnitř shozu bylo objeveno původní celoplošné obložení černými keramickými obkladačkami, pravděpodobně rovněž značky RAKO, o rozměrech 150 x 150 x 15 mm. V obou prostorách byly rovněž odstraněny nepůvodní dlažby.

STROPNÍ KONSTRUKCE
Po odstranění betonových mazanin v přípravně jídel ve 2. NP (hlavní obytné podlaží) byla obnažena dutina v podlaze, vyložená igelitem. Po jeho vyjmutí bylo možné nahlédnout do celého souvrství stropní konstrukce, která sestává z ocelových I profilů (v 400 mm), keramických vložek (v 130 mm) a zavěšeného rákosového podhledu.

TEPELNÁ IZOLACE
Za obnaženými svislými zdravotechnickými instalacemi v pokoji kuchařky ve 2. NP (personální trakt hlavního obytného podlaží) byla zjištěna původní tepelná izolace. Jedná se o dvě desky kladené na vazbu a kotvené ocelovou sítí. Tloušťka jedné desky je 25 mm a materiál je pravděpodobně hobra s patrnými jutovými vlákny a srstí, zřejmě hovězí.
Z téže stavební sondy byl pod stropem vyjmut dřevěný špalík z doby výstavby vily s nápisem „Maurer“, tj. zedník (psáno ručně tužkou).

ELEKTRO
Začaly práce zaměřené na mapování a revizi stávajících rozvodů elektro a částečná demontáž rozvodů  k tomuto určených (kotelna, koksovna a sklad zahradního nábytku). Dále byla provedena demontáž svítidel, zásuvek a vypínačů ve všech třech podlažích.

VNĚJŠÍ OMÍTKY
V rámci mezinárodní restaurátorské kampaně v březnu 2010 byl variantně naznačen způsob technologické obnovy vnějších omítek. Konkrétní metoda, zahrnující místa s různým stupněm poškození, je v současnosti realizována fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ Z 80. LET

Ve 3. NP (ložnicové podlaží) v dětské sekci byly demontovány vestavěné skříně z 80. let. V pokoji chlapců byl za těmito novodobými skříněmi obnažen dřevěný nosný rošt, na němž je připevněna laťovka s palisandrovou dýhou ve vstupní hale domu. Na jednom z nosných sloupků je patrný nápis tužkou s datem 21. 7. 1930 a v ploše dřevěné laťovky další nápis tužkou s datem 2. 9. 1930 a s česky a německy napsaným jménem Šulc – Schulz.

DALŠÍ PRÁCE
V personálním traktu ve 2. NP (hlavní obytné podlaží) byla odstraněna dodatečná příčka rozdělující prostor původní koupelny, pod kterou byla objevena autentická keramická dlažba. V koupelně byly rovněž odstraněny nepůvodní obklady a dlažby včetně podkladní betonové mazaniny.
V celém objektu byla demontována otopná tělesa z 80. let a ležaté rozvody ústředního vytápění včetně rozvodů zavěšených pod stropem v 1. NP (technické podlaží).
Nadále pokračují práce na statickém zajištění opěrné zdi v tzv. tunelu. V druhé polovině května byla opěrná zeď očištěna a byly vyneseny vzorky, na jejichž základě bude určena barevnost a struktura obnovovaného povrchu.
Probíhají výkopové práce uvnitř objektu, za účelem výměny ležaté kanalizace.
Z důvodu provádění výkopových prací pro ležatou kanalizaci byla transferována část živého plotu (stříhaného buksusu), která bude dočasně zasazena v zahradě. Uvolnění zeleně bylo rovněž nezbytné pro restaurování vnější omítky domu.