Hlavní obytný prostor (2. NP); konstrukce ocelové prosklené stěny opatřená základním antikorozním nátěrem, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); podlaha před aplikací xylolitové mazaniny, vlevo v podlaze kruhové příruby (chráničky) topného registru před prosklenou stěnou, 2011, foto: David ŽidlickýHorní terasa (3. NP) po odstranění provizorního lešení, 2011, foto: David ŽidlickýHorní terasa (3. NP); pokládka tepelné izolace (pěnosklo) do horkého asfaltu u konstrukce zaoblené lavičky, 2011, foto: David ŽidlickýPokládka tepelné izolace (pěnosklo) do horkého asfaltu na vstupní terase (3. NP), 2011, foto: David ŽidlickýPokoj paní Grety (3. NP); čerstvě položená xylolitová mazanina, vlevo pruh původního xylolitu pod vestavěnými skříněmi, 2011, foto: David ŽidlickýChodba v dětské sekci (3. NP), průběh pokládky xylolitové mazaniny, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průběh pokládky xylolitové mazaniny, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); krabice pro podlahovou zásuvku před aplikací xylolitové mazaniny, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); příprava pro pokládku xylolitové mazaniny, 2011, foto: David ŽidlickýNěkdejší pokoj kuchařky v personálním traktu (2. NP); injektáž trhlin vnitřních omítek, 2011, foto: David ŽidlickýVyrovnání a vyplnění kaveren podkladu pro keramický obklad v kuchyni (2. NP), 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); tepelná izolace s cementovou kletovanou omítkou zavěšeného potrubí ústředního topení a vody, 2011, foto: David Židlický

Hlavní obytný prostor (2. NP); konstrukce ocelové prosklené stěny opatřená základním antikorozním nátěrem, 2011, foto: David Židlický

Květen 2011

velikost textu A A původní

 
KOVOVÉ PRVKY 
Pokračují práce na repasi ocelových konstrukcí prosklené stěny v hlavním obytném prostoru (2. NP) a na obnově mechanismu spouštěcích oken. V hlavním obytném prostoru byly osazeny a zabetonovány topné registry. V technickém podlaží (1. NP) očistili restaurátoři ocelové zárubně dveří. 

STŘECHA 
Nepůvodní betonová atika střechy byla snížena na původní úroveň a konstrukce je připravena pro vyrovnání. Probíhá osazení ocelového T profilu.
Ze střešního světlíku nad koupelnou v rodičovské sekci (3. NP) byla odstraněna stávající plechová krytina a degradované dřevěné bednění, restaurátoři opatřili ocelovou konstrukci světlíku antikorozním nátěrem.

PODLAHY
Ve 3. NP byla provedena sanace trhlin v původních podlahových vrstvách před aplikací xylolitové mazaniny, která je mimo bytu správce položena v celém podlaží. V hlavním obytném prostoru (2. NP) je xylolitová mazanina položena přibližně v rozsahu jedné třetiny plochy. V souvislosti s těmito pracemi byly instalovány podlahové elektrické zásuvky.
Dutina v podlaze v koupelně dětí byla vysypána lehčeným kamenivem (keramzit) a zabetonována. V zásypu keramzitu jsou zachovány původní rozvody.

DALŠÍ PRÁCE
Na horní terase byla dokončena pokládka tepelné izolace (pěnosklo lepené do horkého asfaltu) a montáž hydroizolace (asfaltový modifikovaný pás první vrstvy). Z prostoru nad horní terasou bylo odstraněno provizorní zastřešení.
Nadále pokračují práce na obnově vnitřních i vnějších omítek. Vnitřní omítky se injektují pro zpevnění jejich nesoudržných částí. V prostoru prádelny a kuchyně probíhají práce na vyrovnání stávajícího povrchu stěn, který tak bude připraven pro keramické obklady.
V technickém podlaží (1. NP) nadále probíhá montáž tepelné izolace na potrubních rozvodech vody a ústředního topení (minerální izolace s cementovou kletovanou omítkou). Ve 2. a 3. NP pokračuje montáž rozvodů ústředního vytápění.
V kotelně (1. NP) započalo zhotovení betonového základu a kouřovodu (spalinovodu) pro osazení historických kotlů.
V prostoru pod zahradní terasou probíhají přípravné práce pro vyzdívání obvodového zdiva (dosypání podlahy, hydroizolace, betonáž základového pasu).
Restaurátoři čistí původní černé keramické obkladačky objevené ve shozu na koks za účelem jejich opětného použití.