Betonáž základových studní pod nosným ocelovým sloupem zahradní terasy 2011, foto: David ŽidlickýPokoj nejstarší dcery Hanny (3. NP); finální nátěr vnější strany ocelového okna 2011, foto: David ŽidlickýPokoj nejstarší dcery Hanny (3. NP); půlobloukové krytí zámku v profilaci ocelového rámu dveří na terasu sloužící pro uchycení zámkového mechanismu 2011, foto: David ŽidlickýKoupelna v rodičovské sekci (3. NP); střešní světlík 2011, foto: David ŽidlickýNěkdejší pokoj pokojských v personálním traktu (2. NP); smývání druhotných výmaleb 2011, foto: David ŽidlickýNěkdejší pokoj kuchařky v personálním traktu (2. NP); slaboproudé rozvody 2011, foto: David ŽidlickýNávštěva ministra kultury České republiky Jiřího Bessera a primátora města Brna Romana Onderky – prohlídka stavby 2011, foto: Miloš BudíkNávštěva ministra kultury České republiky Jiřího Bessera a primátora města Brna Romana Onderky – prohlídka stavby 2011, foto: Miloš BudíkNávštěva ministra kultury České republiky Jiřího Bessera a primátora města Brna Romana Onderky – prezentace „Sběrného dokumentačního projektu“, který jako vědeckovýzkumný úkol Studijního a dokumentačního centra ve vile Tugendhat podporuje ministerstvo kultury ČR 2011, foto: Miloš BudíkNávštěva ministra kultury České republiky Jiřího Bessera a primátora města Brna Romana Onderky – prezentace „Sběrného dokumentačního projektu“, který jako vědeckovýzkumný úkol Studijního a dokumentačního centra ve vile Tugendhat podporuje ministerstvo kultury ČR 2011, foto: Miloš Budík

Betonáž základových studní pod nosným ocelovým sloupem zahradní terasy 2011, foto: David Židlický

Leden 2011

velikost textu A A původní

 

ZAHRADNÍ TERASA
U první dvojice základových studní byla dokončena montáž ocelové armatury a bednění pro betonáž základového pasu, která proběhla ve druhé polovině ledna.

OMÍTKY
Restaurátoři pokračují ve snímání druhotných vrstev vnějších omítek. Dále probíhají práce na odsolování vnitřních omítek, které byly v minulosti solí zasaženy při defektu kanalizace. V ložnicovém patře (3. NP) bylo dokončeno smývání druhotných výmaleb. Tyto práce pokračují v nižších podlažích domu.

KOVOVÉ PRVKY
V ložnicovém patře (3. NP) začaly práce na restaurování ocelových oken a dveří. Tyto prvky byly očištěny a opatřeny základním nátěrem. Ve druhé polovině ledna byla část prvků opatřena finálním nátěrem a bylo instalováno zasklení. V koupelně v rodičovské sekci (3. NP) bylo z vnitřní části dokončeno mechanické očištění ocelové konstrukce střešního světlíku. Bylo dokončeno mechanické očištění vnitřního líce původní ocelové nádrže na dešťovou vodu (odstranění masivních nánosů koroze a vodního kamene). V prostoru kotelny (1 NP) restaurátoři demontovali a odvezli k repasi výtahovou kabinu a část strojního zařízení výtahu na popel.

DALŠÍ PRÁCE
Ve 2. NP se dokončuje montáž rozvodů zabezpečovacího systému. Dále ve 2. NP probíhá montáž rozvodů ústředního vytápění. 
Ve zdi oddělující prostor kotelny a koksovny v technickém podlaží (1. NP) byla pomocí sond lokalizována a poté odstraněna dodatečná zazdívka druhého pomocného shozu na koks (hlavní shoz na koks je přímo z ulice do prostoru koksovny). Byly zde objeveny fragmenty černých keramických dlaždic značky RAKO.

NÁVŠTĚVA VEDENÍ MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY A VEDENÍ MĚSTA BRNA
V rámci dvoudenní pracovní návštěvy jižní Moravy navštívilo ve čtvrtek 27. ledna 2011 vilu Tugendhat vedení ministerstva kultury České republiky v čele s ministrem Jiřím Besserem. Více v sekci aktuální informace.