Zahradní terasa; statické zajištění základových konstrukcí terasy, 2010, foto: David ŽidlickýZahradní terasa; pata původního ocelového nosného sloupu ošetřená základním antikorozním nátěrem, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP) po odstranění zaoblené dřevěné příčky vymezující prostor jídelny, 2010, foto: David ŽidlickýPrůhled hlavním obytným prostorem (2. NP) po odstranění zaoblené dřevěné příčky vymezující prostor jídelny, 2010, foto: David ŽidlickýZimní zahrada (2. NP); původní systém větrání vzduchovou štěrbinou vyplněnou perforovaným plechem se čtvercovými otvory (s první krycí nátěrovou vrstvou), 2010, foto: David ŽidlickýZimní zahrada (2. NP); detail perforovaného plechu se čtvercovými otvory (s první krycí nátěrovou vrstvou), 2010, foto: David ŽidlickýZimní zahrada (2. NP); betonový vymezovací kvádr s ocelovým pláštěm opatřený původní izolací z vlnitého papíru zajišťujícího protihlukovou ochranu, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); detail původních ocelových žaluzií pro odvod vzduchu, 2010, foto: David Židlický

Zahradní terasa; statické zajištění základových konstrukcí terasy, 2010, foto: David Židlický

LISTOPAD 2010

velikost textu A A původní

 

ZAHRADNÍ TERASA
V první polovině listopadu byl proveden transfer původních omítek, které jsou deponovány v těsné blízkosti zahradní terasy. Po statickém zajištění základových konstrukcí terasy a vytvoření nové obvodové zdi proběhne jejich zpětný transfer. V druhé polovině listopadu začaly práce na statickém zajištění zahradní terasy, konkrétně hloubení základových studen.

OMÍTKY
Restaurátoři zahájili snímání druhotných vnějších omítkových vrstev pomocí mikrokladiv. V interiérech probíhá smívání druhotných vrstev výmalby.

DŘEVĚNÉ PRVKY

Pokračují práce na demontáži dřevěných vestavěných skříní ve 2. a 3. NP. V pokoji paní (3. NP) a v přípravně jídel (2. NP) demontovali restaurátoři původní vestavěné skříně. Zároveň bylo odstraněno nepůvodní dřevěné obložení stěn v předsíni mezi pokoji pána a paní z 80. let. V předsíňce u vstupu na terasu (mezi pokoji paní a dětí) demontovali restaurátoři původní dřevěný obklad.
V hlavním obytném prostoru (2. NP – jídelna) byla odborně demontována nepůvodní zaoblená dřevěná příčka z 80. let a byla uložena v depozitáři Muzea města Brna. Po demontáži této příčky a po odstranění nepůvodní betonové mazaniny bylo objeveno autentické kotvení původní obloukové makassarové příčky, která zmizela již v roce 1940. Při této příležitosti byl objeven největší fragment původní krytiny DLW o rozměrech cca 580 x 250-290 mm. Tento fragment DLW byl lokalizován pod nepůvodní vyzdívkou z 80. let mezi dřevěnou zaoblenou příčkou a mléčnou prosklenou stěnou (pod krytinou DLW  byla zachována původní xylolitová podlaha).

HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR A ZIMNÍ ZAHRADA

Ocelové konstrukce mezi hlavním obytným prostorem a zimní zahradou byly opatřeny základním antikorozním nátěrem a zčásti první krycí nátěrovou vrstvou. Při demontáži horizontálních žeber vzduchotechnické podlahové výustky v hlavním obytném prostoru, která se skládá ze dvou částí, byl objeven původní systém větrání prostoru zimní zahrady. Větrání zajišťovala vzduchová štěrbina, která je vyplněna perforovaným plechem se čtvercovými otvory. Ze strany zimní zahrady je tato štěrbina kryta ocelovým válcovaným profilem, jehož tři části lze vyjmout a opět bez nástrojů vložit zpět. To umožňují hranaté trny, které přesně zapadají do perforace plechu. Zbývající část štěrbiny je kryta identickým ocelovým válcovaným profilem, který je ke konstrukci přišroubován. Poznatky k nově objevenému systému vzduchotechniky včetně operativní dokumentace stavby již byly sumarizovány pro odbornou publikaci.
Do konce listopadu byla v hlavním obytném prostoru (2. NP) odstraněna vrstva nepůvodní betonové mazaniny v celém rozsahu.

DALŠÍ PRÁCE
Na střeše pokračuje montáž první (spádové) vrstvy tepelné izolace (pěnosklo lepené do horkého asfaltu).
Ve všech podlažích domu pokračují práce na slaboproudých rozvodech.
V technickém podlaží (1. NP) probíhá montáž rozvodů ústředního vytápění, zavěšeného
pod stropem.
V první polovině listopadu demontovali restaurátoři ovládací panel vzduchotechniky včetně elektromotru a obou původních teplovodních výměníků. Tyto prvky byly odvezeny do restaurátorských dílen.
Ve druhé polovině listopadu byly zazděny otvory vybourané v 80. letech u strojoven oken v technickém podlaží (1. NP) a otvor na WC v personálním traktu (2. NP).