Zahradní terasa; nová základová studna s ocelovou výztuží, 2010, foto: David ŽidlickýLožnice pána (3. NP); pohled na stěnu, která byla zakryta vestavěnými skříněmi, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); ležaté nasávací potrubí elektronického požárního systému kryté provizorní chráničkou, 2010, foto: David ŽidlickýPůvodní keramická dlažba z bílých dlaždic značky RAKO v komoře při chodbě v personálním traktu (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýPromítací místnost (2. NP); nová kanalizace nad žaluzií pro odvod vzduchu s původní krabicí rozvodu elektro, 2010, foto: David ŽidlickýDutý prostor pod schodištěm z ložnicového patra do hlavního obytné haly, 2010, foto: David Židlický

Zahradní terasa; nová základová studna s ocelovou výztuží, 2010, foto: David Židlický

Prosinec 2010

velikost textu A A původní

 

ZAHRADNÍ TERASA
Do první ze základových studen byla vložena výztuž a poté zabetonována. Na dalších základových studnách probíhají výkopové práce, studní bude celkem šest. Ve druhé polovině prosince byla vyhloubena a zabetonována druhá základová studna.

OMÍTKY
V pokoji pána (3. NP) byl odsouhlasen referenční vzorek vnitřní omítky, která bude aplikována na celou místnost. Po ověření aplikace technologie a postupu prací na velkých ucelených plochách v této místnosti bude definitivně stanoven způsob a postup těchto prací v dalších obytných místnostech.

KOVOVÉ PRVKY
V ložnicovém patře (3. NP) byly demontovány ocelové vodící lišty pro závěsy. Dále zde probíhá mechanické čištění nesoudržných nátěrových vrstev na ocelových konstrukcích oken a dveří. Z vnější strany oken v ložnicovém patře byla instalována ochranná konstrukce před klimatickými vlivy, která umožní restaurátorům aplikovat nátěry i v zimním období.

DALŠÍ PRÁCE
Na střeše začala montáž první ze dvou vrstev modifikovaných pasů.
V technickém podlaží v prádelně (1. NP) byla dokončena betonáž hrubé podlahy.
Ve všech podlažích domu dále pokračují práce na slaboproudých rozvodech. Byla zahájena montáž ležatých rozvodů nasávacího potrubí elektronického požárního systému.
V pokoji pána (3. NP) byla v odsouhlaseném rozsahu odstraněna xylolitová podlaha. V komoře při chodbě v personálním traktu, kde byl umístěn elektrorozvaděč (2. NP), byla po odstranění betonového soklu pod rozvaděčem objevena původní keramická dlažba z bílých dlaždic značky RAKO.
Ve druhé polovině prosince provedli restaurátoři demontáž obou původních výměníků ve vzduchotechnické jednotce (1. NP).
Při montáži ležaté kanalizace byl v předsíňce za promítací místností (2. NP) objeven dutý prostor pod schodištěm z ložnicového patra do hlavního obytné haly.