Horní terasa (3. NP), 2011, foto David ŽidlickýHorní terasa (3. NP), 2011, foto David ŽidlickýPokoj pána (3. NP), závěsová kolejnice, 2011, foto David ŽidlickýOcelové točité schodiště z 2. NP do technického podlaží (1. NP), 2011, foto David ŽidlickýVstupní branka a vjezdová brána u vstupu z ulice Černopolní, 2011, foto David ŽidlickýTravertinové schodiště zahradní terasy, 2011, foto David ŽidlickýVanová baterie, 2011, foto David ŽidlickýNěkdejší koksovna v technickém podlaží (1. NP), obložení stěn, 2011, foto David ŽidlickýNěkdejší koksovna v technickém podlaží (1. NP), obložení stěn, 2011, foto David ŽidlickýPokoj nejstarší dcery Hanny (3. NP), instalace repliky skříně, 2011, foto David ŽidlickýPokoj nejstarší dcery Hanny s průhledem do pokoje chlapců (3. NP), 2011, foto David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP), replika původního vypínače, 2011, foto David ŽidlickýVnitřní konstrukce kruhového svítidla, 2011, foto David ŽidlickýChodba v dětské sekci (3. NP), kruhové svítidlo, 2011, foto David ŽidlickýVstupní hala (3. NP), 2011, foto David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP), pokládka linolea, 2011, foto David ŽidlickýZahradní průčelí, detail oken a svinutých plátěných markýz, 2011, foto David Židlický

Horní terasa (3. NP), 2011, foto David Židlický

prosinec 2011

velikost textu A A původní

 
KOVOVÉ PRVKY 
Ve 3. NP dokončili restaurátoři nátěry ocelových konstrukcí a osadili dveřní kování na ocelových dveřích a na oknech. Ve 2. a 3. NP byly instalovány vodící kolejnice pro závěsy. Restaurátoři očistili kovovou konstrukci točitého schodiště z 2. NP do 1. NP a opatřili ji základním nátěrem. Na horní terase (3. NP) byla do terazzové dlažby osazena nová kovová konstrukce stolu a dochovaná původní ocelová konstrukce půlkruhové lavice byla osazena na původní místo. Restaurátoři opětně sestavili jednotlivé části uličního oplocení včetně vjezdové brány a vstupních branek. V tzv. klimatizační jednotce v technickém podlaží (1. NP) byl zprovozněn pohon ventilátoru vzduchotechniky. Ve všech podlažích domu byla opatřena finálními nátěry topná tělesa a přívodní potrubí k nim. 
KÁMEN A DLAŽBY
Restaurátoři dokončili montáž schodiště zahradní terasy z travertinových stupňů a obvodového lemu s okapovým nosem. Na horních terasách (3. NP) byla dokončena pokládka velkoformátové terazzové dlažby a na technické terase při ulici Černopolní byla dokončena betonová dlažba. Ve vstupní hale (3. NP) a na hlavním vnitřním schodišti dokončili restaurátoři očištění původních travertinových prvků (dlažba, schodišťové stupně). Dokončena byla také betonová dlažba v tzv. tunelu (2. NP), kde bylo zároveň očištěno původní cihelné zdivo. V prostoru tzv. tunelu byly realizovány dva vestavěné boxy, které budou sloužit jako skladovací prostory pro potřeby provozu objektu.
OBKLADY
V průběhu prosince bylo dokončeno obezdění van v koupelnách včetně bělninových obkladů. V technickém podlaží (1. NP) se dokončují obklady stěn a dlažby v prostoru někdejší koksovny. Restaurátoři zde také vyčistili dochovaný původní černý keramický obklad ve shozu na koks, který byl po odstranění zazdívky obnoven. Očištěny byly i původní dochované keramické bělninové obklady v ostění výtahu na popel v kotelně a v místnosti pro ukládání kožichů.
DŘEVĚNÉ PRVKY
V tzv. ložnicovém patře (3. NP) restaurátoři dokončili montáž replik skříní v pokoji guvernantky a v pokoji slečny. V pokoji pána a paní byla dokončena montáž restaurovaných původních vestavěných skříní. Mezi pokoji slečny a chlapců byly instalovány posuvné dveře. Ve 3. NP dokončili restaurátoři finální nátěry dřevěných dveřních zárubní.
ELEKTRO
Ve všech podlažích domu byla dokončena montáž elektrických zásuvek a vypínačů (historické repliky i současné skryté zásuvky za soklovými lištami). V 1. NP a ve 3. NP byla dokončena montáž stropních a nástěnných svítidel.
DALŠÍ PRÁCE
V hlavním obytném prostoru byla dokončena pokládka linolea DLW.
Na zahradním průčelí byly dokončeny montáže markýz.
V technickém podlaží (1. NP) dokončili restaurátoři vnitřní omítky a izolace s kletovaným povrchem. V 1. NP byla zahájena realizace vestavěných WC pro veřejnost.
Restaurátoři dokončili finální nátěr zídky pod uličním oplocením.
Zahradníci do objektu navezli kompletní rostlinný inventář. Dovezeny byly také dřevěné truhlíky pro mobilní zeleň na terasách.