Podkladní štěrkové vrstvy zahradních cest a jihovýchodní průčelí vily před osazením velkoformátových skel, 2011, foto: David ŽidlickýPohled z horní terasy (3. NP) na zídky z lomového kamene při podnoži domu, 2011, foto: David ŽidlickýPohled ze zahrady na zídky z lomového kamene při podnoži domu, 2011, foto: David ŽidlickýPohled ze zahrady na zídky z lomového kamene při podnoži domu, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), nové obvodové zdivo pod zahradní terasou v prostoru někdejší žehlírny, 2011, foto: David ŽidlickýHorní terasa (3. NP), osazení travertinového soklu, 2011, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP), rozdělovač ústředního topení v kotelně, 2011, foto: David ŽidlickýPrůhled z pokoje Hanny do pokoje chlapců s nově zazděným pouzdrem posuvných dveří (3. NP), 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytné podlaží (2. NP), referenční plochy bělninových obkladů v kuchyni, 2011, foto: David ŽidlickýPersonální terasa (3. NP), obnažená konstrukce stupně před vstupem do bytu správce, 2011, foto: David Židlický

Podkladní štěrkové vrstvy zahradních cest a jihovýchodní průčelí vily před osazením velkoformátových skel, 2011, foto: David Židlický

SRPEN 2011

velikost textu A A původní

 
ZAHRADA 
V zahradě byl dokončen zdravotní a bezpečnostní řez dřevin. Ve spodní části zahrady došlo následkem silného větru k rozlomení vzrostlého jírovce. Po zhodnocení zdravotního stavu stromu rozhodli odborníci o jeho asanaci. Dále byla zahájena obnova zahradních cest (pokládka štěrkových vrstev). V horní části zahrady při podnoži domu proběhlo vzorkování zdiva zídek z lomového kamene. 

TERASY
U zahradní terasy (2. NP) bylo dokončeno vyzdívání obvodových stěn z rubové strany transferovaných omítek a v těchto místech nyní probíhá montáž elektroinstalace. Z líce transferovaných omítek restaurátoři sejmuli textilní bandáž a dřevěný rošt, k němuž byly při transferu omítky ukotveny. Na severozápadní straně restaurátoři osadili repasované pásové ocelové okno. Nepůvodní podlahová souvrství zahradní terasy byla odstraněna a nahradila je nová hydroizolace. 
Na horní terase (3. NP) zahájili restaurátoři osazení travertinových soklů. Na staveništi byla deponována zrestaurovaná velkoformátová teracová dlažba, kvalitně provedená v 80. letech.

KOTELNA
V kotelně v technickém podlaží (1. NP) byl osazen ohřívač teplé užitkové vody a probíhá připojení historických kotlů na novou otopnou soustavu včetně napojení rozvodů vody. Původní ocelové zárubně dveří do kotelny byly repasovány a šířka vstupu byla upravena dle původního stavu.

KOVOVÉ PRVKY
Ocelové rámy pro velkoformátová okna připravují restaurátoři pro zasklení, které proběhne začátkem září. Na ostatní kovové prvky jsou aplikovány finální nátěry.

DALŠÍ PRÁCE
Do dutiny v příčce mezi pokojem chlapců a jejich sestry Hanny v tzv. ložnicovém patře (3. NP) restaurátoři osadili pouzdro posuvných dveří.
V prostoru kuchyně v hlavním obytném podlaží (2. NP) probíhá vzorkování referenčních ploch keramických bělninových obkladů, zároveň probíhá vzorkování dlažeb.
Na vnějším personálním schodišti bylo odstraněno nepůvodní teracco z 80. let.
Ve 3. NP doplňují restaurátoři omítky na atikových částech fasády. V interiérech 3. NP pokračují práce na aplikaci tenkovrstvých omítkových vrstev.