Hlavní obytný prostor (2. NP); onyxová příčka obedněná dřevotřískovými deskami, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); ocelové nosné sloupy obalené geotextilií, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od knihovny, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od vstupu z ložnicového patra, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); knihovna, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled do zimní zahrady, 2010, foto: David Židlický

Hlavní obytný prostor (2. NP); onyxová příčka obedněná dřevotřískovými deskami, 2010, foto: David Židlický

ÚNOR 2010

velikost textu A A původní

 

Z VILY BYL ODSTĚHOVÁN KLAVÍR
Ve čtvrtek 4. února 2010 opustilo hlavní obytný prostor vily Tugendhat koncertní křídlo značky PETROF. Po dobu památkové obnovy stavby bude nástroj zapůjčen hudebnímu oddělení Mahenovy knihovny v Brně a bude umístěn v prostorách Kleinova paláce na náměstí Svobody.

PŘEDÁNÍ VILY TUGENDHAT FIRMĚ UNISTAV
V pondělí 8. února 2010 proběhlo ve vile Tugendhat předání staveniště zhotoviteli, firmě Unistav a. s. Stavbyvedoucí Ing. Michal Malásek převzal klíče od objektu a realizační fáze památkové obnovy vily Tugendhat byla prakticky zahájena.

VYKLIZENÍ HLAVNÍHO OBYTNÉHO PROSTORU
Ve čtvrtek 11. února 2010 byl vyklizen hlavní obytný prostor vily. Kopie Dívčího torza od Wilhelma Lehmbrucka byla uložena v depozitářích Moravské galerie v Brně. Kopie původního mobiliáře včetně koberců byly uloženy v depozitářích Muzea města Brna na hradě Špilberku. Onyxová příčka byla obalena geotextilií a obedněna dřevotřískovými deskami, geotextilií byly obaleny také nosné ocelové sloupy v hlavním obytném prostoru a v prostorách přípravny a kuchyně.

ZAHÁJENÍ GEOMONITORINGU
V pondělí 22. února 2010 byla do zahrady vily Tugendhat přepravena pomocí dvou jeřábů vrtná souprava k provedení hydrogeologických vrtů. Dále byl zahájen monitoring vně i uvnitř objektu osazením a fixací pevných měřících bodů, provedeno srovnávací měření, které bude následně pokračovat kontrolním měřením v pravidelných časových intervalech po celou dobu trvání památkové obnovy, a to i po jejím ukončení. Na fasádu objektu byly osazeny dvojice měřících bodů a provedeno srovnávací měření, které bude dále rovněž pravidelně pokračovat. Proběhlo hloubení hydrogeologických monitorovacích vrtů v zahradě a v komunikaci před domem za účelem odebrání vzorků půdy a vody. Na těchto vrtech bude nadále rovněž probíhat měření a monitoring.

DALŠÍ PRÁCE
Byly demontovány nepůvodní zařizovací předměty, provedeno odstranění nepůvodních podlahových krytin z PVC v suterénu a odstranění nepůvodních obkladů a dlažeb včetně podkladní betonové mazaniny.
Ve druhé polovině února probíhaly práce na zařízení staveniště - montáž stavebních buněk, oplocení, zřízení staveništních rozvodů zdravotně-technických instalací, elektro, slaboproudé sítě.