Přípravna jídel (2. NP); rozvody elektroinstalace ve stropě u jídelního výtahu, 2011, foto: David ŽidlickýPokoj Hanny (3. NP); montážní otvor pro stropní svítidlo, 2011, foto: David ŽidlickýKotelna (1. NP); repase výtahu na popel, 2011, foto: David ŽidlickýKotelna (1. NP); probíhající repase šachty výtahu na popel, 2011, foto: David ŽidlickýDveře na terasu ve 3. NP před repasí; půlobloukové krytí zámku v profilaci ocelového rámu dveří na terasu sloužící pro uchycení zámkového mechanismu před repasí, 2011, foto: David ŽidlickýVentilační křídla oken v dětské sekci (3. NP) po repasi včetně nátěru a nového zasklení, 2011, foto: David ŽidlickýPrůhled z pokoje chlapců do pokoje Hanny (3. NP) s dveřmi po repasi včetně nátěru a nového zasklení, 2011, foto: David ŽidlickýPřípravna jídel (2. NP); svislé rozvody ústředního topení s bočním připojením k litinovým radiátorům, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); nosný ocelový válcovaný L profil před repasí a statickým zajištěním pod onyxovou příčkou, 2011, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); nosný ocelový válcovaný L profil před repasí a statickým zajištěním pod onyxovou příčkou s vrstvou Sorelova cementu (vlevo), 2011, foto: David ŽidlickýProbíhající práce na sanaci základových konstrukcí pod obvodovou zdí zahradní terasy (ocelové konstrukce před repasí), 2011, foto: David ŽidlickýPohled na vilu ze zahrady, 2011, foto: David Židlický

Přípravna jídel (2. NP); rozvody elektroinstalace ve stropě u jídelního výtahu, 2011, foto: David Židlický

ÚNOR 2011

velikost textu A A původní

 

OMÍTKY
V suterénu (1. NP) a zčásti ve 2. a 3. NP probíhá zapravování drážek v omítkách po vedení elektroinstalace a elektronického zabezpečovacího systému. V exteriérech probíhají práce na odstraňování nepůvodního zapravení omítek po dozdívkách druhotně proražených otvorů a spar po různých typech vedení (např. elektro) provedených v 80. letech.
V prostoru šachty výtahu na popel (1. – 2. NP) bylo dokončeno restaurování omítek před instalací restaurované klece výtahu.

KOVOVÉ PRVKY
V ložnicovém patře (3. NP) pokračují práce na finálních nátěrech kovových prvků a byly zahájeny práce na mechanickém očištění ocelových oken v bytě správce (3. NP).
Kovová konstrukce prosklené stěny a dveří mezi přípravnou a jídelnou ve 2. NP byla repasována a připravena pro základní antikorozní nátěr.
Probíhá restaurování části strojního zařízení výtahu na popel v prostoru kotelny (1. NP), které zůstalo na místě.
Z prostoru komor vzduchotechniky v 1. NP byl odborně demontován olejový filtr a odvezen do restaurátorských dílen k repasi. Současně byly demontovány a odvezeny k restaurování ocelové markýzy nad okny do kuchyně (2. NP) a u bytu správce (3. NP).

PODLAHY

V odsouhlaseném rozsahu byly odstraněny xylolitové mazaniny v ložnicovém patře (3. NP). Část původních xylolitových povrchů, které se nacházely pod vestavěnými skříněmi a v místech, která nebudou vystavena extrémnímu zatížení, je připravena k restaurování.

DALŠÍ PRÁCE

Ve 2. NP pokračuje montáž rozvodů zabezpečovacího systému a montáž rozvodů ústředního vytápění.
V bezprostřední blízkosti onyxové příčky byla odstraněna vrstva betonové mazaniny z 80. let. Zčásti byl obnažen a k restaurování připraven ocelový nosný prvek, který tuto příčku vynáší.
V průběhu února pokračovaly práce na montáži tepelné izolace střechy a první ze dvou hydroizolačních souvrství nad garáží. V současné době jsou tyto práce v celé ploše střechy ukončeny.
Nadále probíhají výkopové práce na třech posledních základových studních pod zahradní terasou, z nichž jedna byla do konce února zabetonována.

ČTVRTÉ ZASEDÁNÍ THICOM

V pátek 18. února 2011 proběhlo ve vile Tugendhat čtvrté zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Předmětem jednání byl opět probíhající proces památkové obnovy stavby se zaměřením na jednotlivé profese. Přizvaní restaurátoři seznámili experty s technologickými a technickými postupy při konzervaci, restaurování a rekonstrukci vnitřních a vnějších omítek, kovových prvků, kamene, dřeva a skla. Živou diskusi vzbudilo téma technologie povrchové úpravy dřevěných prvků, a to jak prvků originálních, tak i nově vyráběných replik. Přítomní rovněž shlédli a odsouhlasili vzorky italského travertinu, dovezeného z lomů v oblasti Latia nedaleko Říma. Dále byly předvedeny prototypy některých prvků: svítidla, kovové zařízení koupelen, repliky kovových pantů a šroubů vzorky textilií (samet a hedvábí). Konzultována byla otázka koncepčního řešení venkovního prostoru před vilou a návštěvnické infrastruktury v technickém podlaží (1. NP) ve vazbě na koncept expozičního objektu.