Střecha; pojistná hydroizolace na původní betonové mazanině, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); demontáž knihovny z makassarského ebenu, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); demontáž knihovny z makassarského ebenu, 2010, foto: David ŽidlickýVstupní hala (3. NP); zahájení demontáže nepůvodních ocelových svislých profilů v zaoblené prosklené stěně, 2010, foto: David ŽidlickýVstupní hala (3. NP); nosné konzoly topného registru pod zaoblenou prosklenou stěnou, 2010, foto: David ŽidlickýVstupní hala (3. NP); původní ocelová konstrukce zaoblené prosklené stěny očištěná od druhotných nátěrů, 2010, foto: David ŽidlickýVstupní hala (3. NP); původní ocelová konstrukce zaoblené prosklené stěny opatřená základním antikorozním nátěrem, 2010, foto: David Židlický

Střecha; pojistná hydroizolace na původní betonové mazanině, 2010, foto: David Židlický

ZÁŘÍ 2010

velikost textu A A původní

 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Do poloviny měsíce září bylo dokončeno odstranění stávajícího dožilého souvrství střešního pláště v celé ploše střechy. Z důvodu ochrany před povětrnostními podmínkami byla provedena pojistná hydroizolace na obnaženou původní betonovou mazaninu.

SNÍMÁNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK ZAHRADNÍ TERASY

Započalo snímání druhotných nátěrů a povrchových úprav omítek. Takto očištěný povrch byl zpevněn konsolidantem, který bude v závislosti na počasí působit 14 - 24 dní. Poté bude omítka připravena k transferu.

DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ KNIHOVNY V HLAVNÍM OBYTNÉM PROSTORU
Ve druhé polovině září restaurátoři demontovali knihovnu z makassarského ebenu v hlavním obytném prostoru (2. NP). Jednotlivé prvky byly pečlivě popsány, zabezpečeny před poškozením a jsou připraveny k odvozu do restaurátorských dílen.

OPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ
V technickém podlaží (1. NP) byly obnaženy a demontovány ocelové kotvy závěsů rozvodů ústředního topení a zdravotechnických instalací vedených pod stropem. V místnosti někdejší žehlírny byla vyjmuta ocelová konstrukce okna včetně parapetu. Tyto prvky byly odvezeny do dílen na repasi a restaurování.
Začaly přípravné práce pro demontáž nepůvodních ocelových svislých profilů v zaoblené stěně z mléčného skla při vstupní hale (3. NP), která je dnes vyplněna plastovým sklem (materiál Umastir z 80. let). Původní ocelová konstrukce byla očištěna od druhotných nátěrů a byla opatřena základním antikorozním nátěrem (v červené barvě), nahrazujícím suřík, který nelze z ekologických důvodů použít.
V druhé polovině září bylo vyjmuto zasklení z 80. let z mléčného skla světelné stěny a rovněž zasklení z téže doby mezi hlavním obytným prostorem a zimní zahradou (2. NP).

RESTAUROVÁNÍ TECHNICKÝCH PAMÁTEK

Bylo zahájeno restaurování a konzervace technických památek a prvků v technickém podlaží (1. NP). V rámci přípravných prací pro restaurování autentické vzduchotechniky došlo k odstrojení střední částí nasávací komory. Za účelem zpřístupnění ocelového roštu byly vyjmuty kamenné valouny, které na něm byly umístěny ve speciální sprchové komoře pro jejich zvlhčování.

DALŠÍ PRÁCE
Byla odstraněna nepůvodní vrstva betonu, kterou byly v 80. letech překryty truhlíky na popínavé rostliny na technické terase při ulici Černopolní.
Na nástupních terasách (3. NP) bylo sejmuto travertinové obložení soklů, osazené v 80. letech v nesprávné výšce.