Dagmar Černoušková, Genius loci svahu nad lužáneckým parkem. K první vilové kolonii v Brně. In: 67 bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 70-79

Na počátku 60. let 19. století vznikla na svazích Černých Polí nad lužáneckým parkem první vilová kolonie v Brně. Je významná nejen z lokálního hlediska, ale představuje jeden z prvních středoevropských takto typologicky definovaných areálů. Vyrostla v prostoru, který skýtá krásnou vyhlídku na město a je vzdálen jen několik minut od centra. Do roku 1863 zde navrhl a realizoval stavitel Josef Arnold, patrně podle urbanistického konceptu Heinricha von Ferstela, jednoho z architektů vídeňské Ringstrasse, čtyři vily (Kaiserova, Arnoldova, Giskrova a Adamčikova). Na počátku 20. století byla vybudována monumentální kompozice ulice Schodové a celé území doplnila postupně zástavba rodinných a činžovních domů (např. vily Löw-Beer, Brandstätter, Himmelreich). Vila Tugendhat z let 1929-1930, která vešla do dějin světové architektury jako jedna z nejvýznamnějších vilových staveb 20. století, umocnila genia loci této výjimečné lokality.

Článek ke stažení zde.