Dagmar Černoušková – Josef Janeček – Karel Ksandr – Pavel Zahradník, Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981-1985, Průzkumy památek, roč. XV, 1/2008, s. 89-126 

Po delší době první souhrnné shrnutí dosavadních poznatků o vile Tugendhat z pera českých badatelů. V příspěvku jsou sumarizovány nejpodstatnější momenty ze stavební historie domu, které přinesl stavebněhistorický průzkum v roce 2001 a které byly v následujícím období doplněny novými poznatky, získanými v rámci činnosti SDC-VT. Samostatným a vůbec poprvé publikovaným tématem je obnova a rekonstrukce vily v letech 1981-1985 a s ní spojené nejčastěji diskutované otázky, které byly a jsou předmětem kritiky. Obrazovou přílohu tvoří doposud nepublikovaná plánová a fotografická dokumentace. Součástí textu je obsáhlé resumé v německém jazyce.

Resumé příspěvku je k dispozici na webové adrese: www.pruzkumypamatek.cz.

Článek ke stažení zde.