Iveta Černá, Rodinný dům Grety a Fritze Tugendhatových v Brně. In: 67 bulletin Moravské galerie v Brně, 2011, s. 80-91

V letech 1929-1930 si dali manželé Greta a Fritz Tugendhatovi postavit v Brně rodinný dům podle projektu Ludwiga Miese van der Rohe. Dům proslul jako jedna z nevýznamnějších vilových staveb na světě, a to ve smyslu konstrukčního systému, prostorového uspořádání, interiérového vybavení, technického zázemí a celkového začlenění stavby do přírodního rámce. Toto unikátní umělecké dílo prošlo za osm desetiletí od svého vzniku složitým stavebním i společensko-politickým vývojem. Příspěvek mapuje filozofii, historii a stavební osudy domu až po současnost, kdy probíhá druhá památková obnova vily, která byla zahájena v lednu 2010 a bude ukončena v lednu 2012. Veřejnosti bude otevřena 3. března.

Článek ke stažení zde.