Muzeum města Brna je jednou z nejstarších muzejních institucí u nás, která uchovává sbírku architektury. Výjimečné místo ve sbírkovém fondu meziválečné architektury zaujímá původní plánová a fotografická dokumentace k vile Tugendhat.

 

V roce 2012 obohatil konvolut plánů a fotografií vily Tugendhat velkorysý dar soukromého sběratele. Oddělení dějin architektury Muzea města Brna tehdy získalo dvaačtyřicet unikátních fotografií vily. Autorem těchto exkluzivních snímků rodinného domu manželů Grety a Fritze Tugendhatových je Rudolf Sandalo ml., etablovaný brněnský umělec a majitel Atelieru de Sandalo, proslulého rovněž řadou fotografií československé moderní architektury. Přestože reprodukce většiny Sandalových fotografií vily Tugendhat jsou součástí sbírek Muzea města Brna již více než půl století, představuje darovaný soubor originálních pozitivů velmi cenné obohacení muzejních fondů. 

Snímky Rudolfa de Sandala ml. jsou dnes považovány za jedinečné doklady nejen výjimečné meziválečné architektury, ale také vynikající úrovně její fotografické dokumentace v Československu dvacátých a třicátých let 20. století. V současnosti patří Sandalovo dílo k jednomu z nejpočetnějších a nejcennějších konvolutů fotografické dokumentace v rámci architektonické sbírky muzea, vysoce oceňované doma i v zahraničí.

Publikaci vydal Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města Brna v trojjazyčné mutaci (česky, německy, anglicky).

 

Chatrný, Jindřich; Černoušková, Dagmar; Valdhansová, Lucie (eds.). Rudolf Sandalo. Villa Tugendhat. 1931, Brno 2017

 

Publikaci lze zakoupit ve vile Tugendhat a v Muzeu města Brna na hradě Špilberku. Je možno ji také objednat na e-mailu smerdova@spilberk.cz.

 

Cena publikace: 270 CZK + poštovné a balné.