2012, foto David Židlický

2012, foto David Židlický

VILA TUGENDHAT A BARCELONSKÝ PAVILON

velikost textu A A původní

 

Martina Hrabová, Gramatika krásy. Práce Ludwiga Miese van der Rohe pro Brno a Barcelonu, ARCHITEKT, roč. LVII, č. 1, 2012, s. 58-67.

Článek ke stažení zde.

Stať pojednává o dvou realizacích Ludwiga Miese van der Rohe, které sehrály zásadní úlohu v architektově evropské tvorbě před jeho emigrací do U.S.A. v roce 1938. Srovnání vily Tugendhat v Brně a německého pavilonu v Barceloně se pokouší postihnout společné rysy těchto objektů a jejich význam pro vývoj architektury 20. století. 

Obě stavby vznikaly mezi lety 1928 a 1930 na vzdálených koncích evropského kontinentu. Byly stavěny za jiných okolností, pro různé objednavatele a za odlišným účelem. Tzv. Barcelonský pavilon existoval ve své hmotné podstatě necelý rok a dnes jej známe z rekonstruované podoby dokončené v roce 1986. Vila Tugendhat je naopak dodnes oceňována pro svou autenticitu a množství dochovaných původních prvků. 

U příležitosti znovuotevření vily Tugendhat v březnu 2012 text rekonstruuje okolnosti vzniku obou staveb, reviduje dohady o tom, zda vznikla dříve vila či pavilon, a představuje společenské souvislosti hmotných i ideových dějin obou staveb v průběhu 20. a 21. století.