2012, foto David Židlický

2012, foto David Židlický

Vila Tugendhat je znovu blízko originálu

velikost textu A A původní

 

Dagmar Černoušková, Alena Štěpánková, Marek Navrátil, Vila Tugendhat je znovu blízko originálu, BRNO BUSINESS & STYLE, roč. 20, č. 1, 2012, s. 4-7, 86; www.iBrno.cz

Článek ke stažení zde.

V letech 2010–2012 proběhla druhá památková obnova a restaurace vily Tugendhat (první obnovu a rekonstrukci objektu realizovalo město Brno v letech 1981–1985). Projekt zpracovalo sdružení tří architektonických ateliérů: Omnia projekt, Archteam a RAW. Hlavními podklady byly přesné zaměření stavby, stavebněhistorický průzkum a restaurátorské průzkumy. Projekt měl ambici maximálně navrátit stavbu do originálního stavu z let 1930–1938. Na základě pečlivé analýzy dochované původní plánové a fotografické dokumentace a poznatků z provedených průzkumů byla upřesněna míra zachování originální substance, která byla značná. Podstatou restaurování vily se tak stala úplná rehabilitace stavby, co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých prvků. S tím korespondoval způsob doplnění chybějících součástí, jako například zařizovacích předmětů, vestavěného i volného mobiliáře. Památková obnova se vedle stavebních konstrukcí týkala také inženýrských sítí, technického vybavení a zahrady.