Iveta Černá – Dagmar Černoušková – Ivan Wahla – Milan Žáček – David Židlický, Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy, Průzkumy památek, roč. XVIII, 1/2011, s. 195-202

V roce 2005 vzniklo ve vile Tugendhat (od r. 1994 v operativní správě Muzea města Brna) Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Od roku 2009 zpracovává SDC-VT formou digitalizované databáze „Sběrný dokumentační projekt“ archivních i soudobých plánových, fotografických, filmových a fonetických materiálů. Součástí projektu bylo vytvoření nových webových stránek v českém a anglickém jazyce, které se pravidelně doplňují, rozšiřují a aktualizují (www.tugendhat.eu).

V lednu 2010 byla zahájena památková obnova stavby, která je plánována na dva roky. Od února 2010 jsou pravidelně na webu vily zveřejňovány informace o průběhu památkové obnovy. Světová veřejnost tak může sledovat tuto závažnou etapu ve stavební historii domu. Novou součástí projektu je operativní dokumentace stavby, kterou zajišťuje SDC-VT. Fragmenty autentických prvků a materiálů použitých při stavbě domu v letech 1929-1930, ale i později, jsou pečlivě evidovány a stanou se součástí muzejní expozice.

Článek ke stažení zde