U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky připravilo v roce 2018 oddělení dějin architektury Muzea města Brna reprezentativní výstavu fotografického díla Rudolfa Sandala pod názvem Vize modernosti / Visions of modernity. Rudolf Sandalo (1899–1980). Veřejnosti byla vůbec poprvé představena řada originálních fotografií především z muzejní sbírky známé z mnoha publikací o československé i světové moderní architektuře. Sandalovy snímky jsou cenné nejen svou vypovídající hodnotou o dnes již mezinárodně proslulé meziválečné architektuře v Československu, ale jsou také dokladem vynikající úrovně její fotografické dokumentace.

Podnětem k realizaci výstavy a následně i k vydání této publikace se stala dlouholetá badatelská a akviziční činnost jednoho ze spoluautorů projektu, Jindřicha Chatrného. Ten se řadu let zaměřuje na výzkum díla osobností avantgardní architektury, a to velmi často i na identifikaci jejich tvorby, dokumentované v řadě případů právě snímky Rudolfa Sandala. V rámci dlouhodobé a odborníky i laiky oceňované spolupráce s Dagmar Černouškovou, která působila řadu let ve Studijním a dokumentačním centru vily Tugendhat, odkryli nyní oba badatelé doposud nepoznaný příběh. Příběh fotografa, jehož jméno je díky fotografiím moderní architektury v meziválečném Československu sice již od dvacátých let minulého století mezinárodně proslulé, avšak o jeho osobnosti nebylo známo vůbec nic. Právě Sandalovy snímky zmíněné vily Tugendhat, pořízené krátce po její dostavbě v roce 1931, zásadním způsobem přispěly k okamžitému světovému věhlasu této architektonické ikony. Žádná doposud ani v budoucnu vydaná publikace o této stavbě se bez nich neobejde.

Monografie věnovaná dílu a osobnosti Rudolfa Sandala je tak vynikajícím příspěvkem k uměnovědné literatuře, mapující moderní československou fotografii, ale také architekturu a design. Svými kulturněhistorickými přesahy i neobvykle hlubokými sondami do historie se zároveň stává poutavou skicou dějinných peripetií složitého dvacátého století.

Fotografické dílo Rudolfa Sandala, které patří svým excelentním výtvarným pojetím a technickým zpracováním k vrcholným záznamům československé meziválečné architektury a zároveň k nejpočetněji zastoupenému autorskému souboru fotografií ve sbírkových fondech Muzea města Brna, se tak stává nepřehlédnutelnou součástí dějin moderního umění. V této souvislosti nelze nevzpomenout na osobnost Iloše Crhonka, zakladatele muzejní sbírky architektury. Právě jeho zásluhou zůstanou Sandalovy fotografie uchovány pro příští generace.

Lucie Valdhansová

 

Chatrný, Jindřich; Černoušková, Dagmar (eds.). Vize modernosti / Visions of Modernity / Rudolf Sandalo 1899–1980, Brno 2019

 

Publikaci lze zakoupit ve vile Tugendhat a v Muzeu města Brna na hradě Špilberku. Je možno ji také objednat na e-mailu smerdova@spilberk.cz.

 

Cena publikace: 1205 CZK + poštovné a balné.