Knihovna, 2009, foto: David Židlický

Knihovna, 2009, foto: David Židlický

VÝBĚR Z LITERATURY

velikost textu A A původní

 

Jedním z úkolů Studijního a dokumentačního centra je poskytnout badatelům co nejširší spektrum informací nejen o vile vile Tugendhat, ale také o brněnské a české architektuře 19. až 20. století obecně. Proto byl sestaven výběr z odborné literatury, který bude postupně rozšiřován a doplňován o nejnovější tituly. Cenný je zejména pro zahraniční badatele, kteří tak získají rámcový přehled o českých monografických i časopiseckých odborných publikacích.

VÝBĚR Z LITERATURY K VILE TUGENDHAT, K OSOBNOSTI LUDWIGA MIESE VAN DER ROHE A K BRNĚNSKÉ A ČESKÉ ARCHITEKTUŘE 19. A 20 STOLETÍ

(řazeno chronologicky)

Bier, Justus. Kann man im Haus Tugendhat wohnen?, Die Form, 6. Jahrg., Heft 10, Oktober 1931, s. 392–393

Ginsburger, Roger; Riezler, Walter. Zweckhaftigkeit und geistige Haltung, Die Form, 6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 431–437

Hilberseimer, Ludwig. Grosses Einfamilienhaus in Brünn von Ludwig Mies van der Rohe – Berlin, Der Baumeister, 29. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 423–431

Hilberseimer, Ludwig. Nachwort zur Diskusion um das Haus Tugendhat, Die Form, 6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s. 438–439

Riezler, Walter. Das Haus Tugendhat in Brünn, Die Form, 6. Jahrg., Heft 9, September 1931, s. 321–332

Riezler, Walter. Kommentar zum Artikel von Justus Bier, Die Form, 6. Jahrg., Heft 10, Oktober 1931, s. 393–394 

Tugendhat, Grete; Tugendhat, Fritz. Die Bewohner des Hauses Tugendhat äussern sich, Die Form, 6. Jahrg., Heft 11, November 1931, s.  437–438

Bisome, Wilhelm. Villa arch. Mies van der Rohe, Měsíc I, červen 1932, s. 2–7

Hitchcock, Henry-Russell; Johnson, Philip. The International Style: Architecture since 1922, New York 1932

Krejcar, Jaromír. Hygiena bytu, Žijeme, 1932 (Praha 1932–1933), s. 132–134

Prokop, Miloslav. Několik poznámek k článku arch. Krejcara v 5. čísle, Žijeme, 1932 (Praha 1932–1933), s. 250–251

Hoff, August. Wilhelm Lehmbruck, Berlin 1933

Yorke, Francis Reginald Stevens. The Modern House, London 1934 

Yorke, Francis Reginald Stevens. The Modern Flat, London 1937

Johnson, Philip. Mies van der Rohe, New York 1947 a 1978

Schoberth, Louis. Zum Hause Tugendhat: Wirkung gegen die Zeit. Unzerstörbare Meisterschaft bestätigt durch einen Raum, Baukunst und Werkform III,
1949, s. 16–21

Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe, Chicago 1956

Hoff, August. Wilhelm Lehmbruck. Leben und Werk, Berlin 1961

Pechar, Josef. Architektura dvacátého století a památková péče, Architektura ČSSR, roč. XXIII, 1964, s. 187–192

Kudělka, Zdeněk. Bohuslav Fuchs, Praha 1966

Eisler, Max. Mies van der Rohe. Eine Villa in Brünn, Die Bau und Werkkunst, 8. Jahrg., Heft 2, Februar 1932, s. 25–30

Co s vilou Tugendhat?, anketa časopisu Index, Index 2, 1969, s. 66–72

Kalivoda, František. Otázka brněnské vily Tugendhat je vyřešena, Architektura ČSSR, roč. 28, č. 4, 1969, s. 235–241 

Kalivoda, František. Haus Tugendhat: gestern–heute–morgen, Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 1969, s. 1248–1249

Posener, Julius. Eine Reise nach Brünn, Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 1969, s. 1244–1245 

Samek, Bohumil. Na okraj výstavy díla Ludwiga Miese van der Rohe v Brně, Index 2, 1969, s. 65–66

Tugendhat, Grete. Zum Bau des Hauses Tugendhat (leicht gekürzte Fassung des Brünner Vortrags vom Januar 1969), Bauwelt, Jhrg. LX, Nr. 36, September 196
9, s. 1246–1247

Kudělka, Zdeněk. Brněnská architektura 1919–1928, Brno 1970

Kudělka, Zdeněk. Vila Tugendhat Brno, Brno 1971

Kalivoda, František. Vila Tugendhat v Brně – příklad restituce díla moderní architektury, in: Ochrana památek moderní architektury. Sborník referátů přednesených na celostátní vědecké konferenci v Brně, březen 1970, Brno 1972, s. 47–49

Sedlák, Jan. Secesní architektura v Brně, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské University, F 17, 1973, s. 157–167

Sedlák, Jan. Vídeňská secese v Brně. Umění 22, 1974, s. 68–78 

Frieg, Wolfgang. Ludwig Mies van der Rohe. Das Europäische Werk (1907–1937), Disertation, Universität in Bonn, Bonn 1976

Tegethoff, Wolf. Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981 

Blaser, Werner. Mies van der Rohe. Furniture and Interiors, New York 1982

Kotalík, Jiří (ed.). Wilhelm Lehmbruck (1881–1919). Plastika, malba, grafika, katalog výstavy, Praha 1984

Haas, Felix. Architektura 20. století, Praha 1984

Norberg-Schulz, Christian. Casa Tugendhat House, Roma 1984

Menšík, Karel; Vodička, Jaroslav. Vila Tugendhat Brno, Brno 1986

Neumayer, Fritz. Mies van der Rohe: Das kunstlose Wort: Gedanken zur Baukunst, Berlin 1986

Sapák, Jan. Ludwig Mies van der Rohe. Villa Tugendhat, Brno, Domus 628, 12, 1986, s. 25–37

Schulze, Franz. Mies van der Rohe. Leben und Werk, Berlin (West) 1986 

Vegesack, Alexandr. Deutsche Stahlrohrmöbel, München 1986

Sapák, Jan. Vila Tugendhat, Umění, roč. 35, 1987, s. 167–178

Sedlák, Jan. K rekonstrukci vily Tugendhat v Brně, Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 261–270

Günther, Sonja. Lilly Reich 1885–1947. Innenarchitektin, Designerin, Ausstellunsgestalterin, Stuttgart 1988

Sapák, Jan. Das Alltagsleben in der Villa Tugendhat, Werk, Bauen und Wohnen 12, 1988, s. 15–23 

Sapák, Jan. Das Haus Tugendhat in Brünn, Bauforum XXII, 1989, s. 13–25

Schulze, Franz (Hrsg.). Mies van der Rohe. Critical Essays, New York 1989

Crhonek, Iloš. Vila Tugendhat, Hlasy Brna, č. 5, 1990, s. 6–8

Schink, Arnold. Mies van der Rohe. Beiträge zur ästhetischen Entwicklung der Wohnarchitektur, Stuttgart 1990

Pommer, Richard; Christian, Otto. Weissenhof 1927 and the Modern Movement in Architecture, Chicago 1991

Kirsch, Karin. Werkbund–Ausstellung „Die Wohnung“ Stuttgart 1927. Die Weissenhofsiedlung, Stuttgart 1992

Zatloukal, Pavel. Z počátků brněnské moderní architektury, in: 48. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 1992, s. 100–101

Blaser, Werner. Mies van der Rohe. The Art of Structure – Die Kunst der Struktur, Basel–Boston–Berlin 1993

Horáková, Tamara; Maurer, Ewald (Hrsg.). Bufet – Tugendhat, Graz 1993

Spaeth, David. Mies van der Rohe. Der Architekt der technischen Perfektion, Stuttgart 1994

Boeckl, Matthias (Hrsg.), Visionäre und Vertriebene. Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur, Wien 1995

Cohen, Jean-Louis. Ludwig Mies van der Rohe, Basel–Berlin–Boston 1995

Crhonek, Iloš. Architekt Bohuslav Fuchs. Celoživotní dílo, Brno 1995

Riedl, Dušan. Tugendhatova vila v Brně od architekta Ludwiga Miese van der Rohe, Brno 1995

Sedlák, Jan. Brno v době secese / Brünn in der Zeit der Sezession, Brno 1995

Ambroz, Miroslav. Vila Tugendhat. Obnovený interiér, Architekt 11, 1996, s. 40–41

Friedman, T. Alice. Domestic Differences: Edith Farnsworth, Mies van der Rohe, and the Genderet Body, in: Reed, Christopher (ed.). Not at Home. The Suppression of Domesticity in Modern Art and Architecture, London 1996, s. 179–192

Lizon, Peter. Vila Tugendhat. Světový mezník modernismu v Brně, Brno 1996

McQuaid, Mathilda. Lilly Reich, designer and architect, New York 1996

Dvořák, Jan. Renesance vily Tugendhat, 53. bulletin Moravské galerie v Brně, 1997, s. 129–133

Flodrová, Milena. Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek, Brno 1997 

Zatloukal, Pavel. Brněnská okružní třída, Brno 1997

Hammer-Tugendhat, Daniela;Tegethoff, Wolf (Hrsg.). Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat, Wien–New York 1998

Tegethoff, Wolf. Im Brennpunkt der Moderne. Mies van der Rohe und das Haus Tugendhat in Brünn, München 1998

Tegethoff, Wolf. Vom Landhaus zur „Wohnmaschine“. Der Wandel des Lebensumfelds im Spiegel der Moderne, in: Piper, Ernst; Schoeps H., Julius (Hrsg.). Bauen und Zeitgeist. Ein Längsschnitt durch das 19. und 20. Jahrhundert, Basel–Boston–Berlin 1998, s. 111–126

Vegesack, Alexander; Kries, Matthias (Hrsg.). Mies van der Rohe. Möbel und Bauten in Stuttgart, Barcelona, Brno, Weil am Rhein 1998

Guardini, Romano. Dobro, svědomí a soustřeďování, Praha 1999

Carter, Peter. Mies van der Rohe at Work, London–New York 1999 a 2001

Stiller, Adolph (Hrsg.). Das Haus Tugendhat. Mies van der Rohe Brünn 1930, Salzburg 1999

Amberger, Eva-Maria. Sergius Ruegenberg. Architekt zwischen Mies van der Rohe und Hans Scharoun, Berlin 2000

Ksandr, Karel; Girsa, Václav; Urlich, Petr (eds.). Müllerova vila, Praha 2000

Kuča, Karel. Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Praha–Brno 2000

Kudělka, Zdeněk; Chatrný, Jindřich (eds.). O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939 / For New Brno. The Architecture of Brno 1919–1939, Brno 2000

Liška, Pavel; Vitásková, Jitka (red.). Vila Tugendhat – význam, rekonstrukce, budoucnost. Sborník k mezinárodnímu sympoziu v Domě umění města Brna, Brno 2000

Mies van der Rohe, Ludwig. Stavění, Praha 2000

Samek, Bohumil. Brno / Kleinův palác, Brno 2000

Kudělka, Zdeněk; Kudělková, Lenka. Nové poznatky o vile Tugendhat, 57. bulletin Moravské galerie v Brně, 2001, s. 92–98 

Kudělka, Zdeněk; Teplý, Libor. Vila Tugendhat, Brno 2001

Lambert, Phyllis (ed.). Mies van der Rohe in America, Montréal–New York 2001

Quetglas, Josép. Der gläserne Schrecken. Mies van der Rohes Pavillon in Barcelona, Basel–Berlin–Boston 2001

Richter, Václav. Umění a svět (eds. Zdeněk Kudělka a Bohumil Samek), Praha 2001

Schätzke, Andreas. Auf den Spuren von Mies van der Rohe. Wegweiser zu den Bauten in Berlin und Potsdam, Berlin 2001

Schubert, Dietrich. Wilhelm Lehmbruck. Catalogue raisonné der Skulpturen 1898–1919, Worms 2001

Švácha, Rostislav. Představy a metafory: Richterova teorie architektonického prostoru, 1944–1948, in: Togner, Milan (ed.). Václav Richter 1900–1970,
Olomouc 2001, s. 41–50

Barta, Ilsebil; Faber, Monika. Wohnen in Mies van der Rohes Villa Tugendhat. Fotografiert von Fritz Tugendhat 1930–1938, Wien 2002

Riley, Terence; Bergdoll, Barry (Hrsg.). Mies in Berlin. Ludwig Mies van der Rohe. Die Berliner Jahre 1907–1938, München–Berlin–London–New York 2002

Zatloukal, Pavel. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002

Ksandr, Karel. Znovuobjevená Tugendhatova vila, Architekt 1, 2003, s. 3–5

Vybíral, Jindřich. Mladí mistři. Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002 / Junge Meister.

Müller, Zdeněk. Brněnské výstaviště. Stavba století. Stavební vývoj 1928–2002, Brno 2002 Koryčánek, Rostislav. Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu, Brno 2003

Waymark, Janet. Modern Garden Design. Innovation since 1900, London 2003

Blažek, Jiří; Kudělková, Lenka. Muzeum města Brna 1904–2004 / Brno City Museum 1904–2004, Brno 2004 

Cramer, Johannes; Sack, Dorothée (Hrsg.). Mies van der Rohe. Frühe Bauten. Probleme der Erhaltung – Probleme der Bewertung, Petersberg 2004

Hammer, Ivo. Zur materiellen Erhaltung des Hauses Tugendhat in Brünn und anderer Frühwerke Mies van der Rohes, in: Cramer, Johannes; Sack, Dorothée (Hrsg.). Mies van der Rohe. Frühe Bauten. Probleme der Erhaltung – Probleme der Bewertung, Petersberg 2004, s. 14–25

Marhoulová, Zuzana. František Kalivoda – organizátor brněnské avantgardy, diplomová práce FF MU, Brno 2004

Meder, Iris. Offene Welten. Die Wiener Schule im Einfamilienhausbau 1910–1938, Disertation, Universität in Stuttgart, Stuttgart 2004

Švácha, Rostislav. Česká architektura a její přísnost, Praha 2004

Sedlák, Jan. Brno secesní. Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900, Brno 2004

Ambroz, Miroslav (ed.). Vídeňská secese a moderna 1900–1925. Užité umění a fotografie v českých zemích, Brno 2005

Černoušková, Dagmar. Bílé domy nemusely být vždycky bílé. Výstava a mezinárodní konference o vile Tugendhat, ERA 21, roč. 5, č. 1, 2005, s. 50–51

Hammer, Ivo. The white cubes haven‘t been white. Conservators of the HAWK University of Applied Sciences and Arts in Hildesheim are investigating the facades of the Tugendhat House in Brno, in: Biuletyn. Journal of Conservation–Restoration / Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki, Vol. 15, Nr. 1 (60), 2005, s. 32–35

Kleinman, Kent; van Duzer, Leslie. Mies van der Rohe. The Krefeld Villas, New York 2005

Kopplin, Monika (Hrsg.). Im Zeichen des Drachen. Von der Schönheit chinesischer Lacke Hommage an Fritz Löw-Beer, München–Stuttgart 2006

Lange, Christiane. Ludwig Mies van der Rohe und Lilly Reich. Möbel und Räume, Bonn 2006

Sedlák, Jan (ed.). Slavné brněnské vily, Praha 2006

Zatloukal, Pavel. Brněnská architektura 1815–1915. Průvodce / A Guide to the Architecture of Brno 1815–1915, Brno 2006

Černá, Iveta; Dill, Alex; Kramm, Rüdiger. Vila Tugendhat Brno, Tübingen 2007

Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Architekt František Kalivoda a „kauza“ vila Tugendhat (několik poznámek), Prostor Zlín, roč. XIV, č. 4, 2007, s. 36–43

Kudělková, Lenka. Ing. Artur Eisler, podnikatelství staveb, Brno. Příspěvek k dějinám brněnské meziválečné architektury, Forum Brunense 2007, Brno, s. 177–184

Sedlák, Jan (ed.). Slavné vily Jihomoravského kraje, Praha 2007

Architekten aus der Schule Otto Wagners in Mähren und Schlesien, Wien–Köln–Weimar 2007

Zimmermannová, Claire. Mies van der Rohe 1886–1969. Struktura prostoru, Praha 2007

Černá, Iveta; Hammer, Ivo (eds.). MATERIALITY. Sborník příspěvků mezinárodního sympozia o ochraně památek moderní architektury, Brno 2008

Černoušková, Dagmar; Janeček, Josef; Ksandr, Karel; Zahradník, Pavel. Nové poznatky ke stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981–1985, Průzkumy památek, roč. XV, č. 1, 2008, s. 89–126

Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Malíř, Jiří (eds.). Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století / Brünn–Wien, Wien–Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, Brno 2008

Chatrný, Jindřich (ed.). Jan Vaněk 1891–1962. Civilizované bydlení pro každého, Brno 2008

Chatrný, Jindřich; Černoušková, Dagmar (eds.). Ve znamení paraboly, Brno 2008

Jeřábek, Miroslav. Za silnou střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925–1939, Praha 2008

Reuter, Helmut; Schulte Birgit (eds.). Mies und das Neue Wohnen. Räume, Möbel, Fotografie, Ostfildern 2008

Černoušková, Dagmar; Černá Iveta. Pro les nevidět stromy. Jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera, in: Kroupa, Jiří; Šeferisová Loudová, Michaela; Konečný, Lubomír (eds.). ORBIS ARTIUM. K jubileu Lubomíra Slavíčka, Brno 2009, s. 755–765

Černoušková, Dagmar; Černá, Iveta; Liška, Pavel. Vila Tugendhat / Villa Tugendhat / Haus Tugendhat, Brno 2009

Maruhn, Jan. Alfred Messel und Mies van der Rohe. Zur Kontinuität von architektonischen Prinzipien und Formverwandschaften, in: Blauert, Elke; Nägelke, Hans-Dieter (Hrsg.). Alfred Messel (1853–1909). Visionär der Grosstadt, Berlin 2009, s. 107–113

Szadkowska, Maria; van Duzer, Leslie; Černoušková, Dagmar. Adolf Loos – dílo v českých zemích / Adolf Loos – Works in the Czech Lands, Praha 2009 

Černoušková, Dagmar. Arnoldova vila nad Lužánkami. K první vilové kolonii v Brně, in: Čermáková, Jana; Červená, Radana; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Šibíčková, Jitka (eds.). A VŮBEC… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám, Brno 2010, s. 394–427 a 574–575

Hammer, Ivo; Szalay, Peter; Exemplárny prieskum. Reštaurátorská kampaň vo vile Tugendhat, in: Architektúra & urbanizmus. Časopis pre téoriu architektúry a urbanizmu, roč. XLIV, č. 1–2, 2010, s. 150–161

Hammer, Ivo. Architektur als Oberfläche: Restauratorische Untersuchungen zur Erhaltung des Hauses Tugendhat in Brünn (Projekt­vorstellung), in: Dünkl, Vera; Bredekamp, Horst; Werner, Gabriele; Bruhn, Matthias (Hrsg.). Bildwelten des Wissens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, Band 8,1: Kontaktbilder, Berlin 2010, s. 110–115

Chatrný, Jindřich; Černoušková, Dagmar (eds.). Brněnské stopy Adolfa Loose, Brno 2010

van der Rohe, Georgia. La donna e mobile. Mein bedingungsloses Leben, Berlin 2010

Slavíček, Lubomír; Vránová, Jana (eds.). 100 let Domu umění města Brna, Brno 2010

Černá, Iveta; Černoušková, Dagmar; Wahla, Ivan; Žáček, Milan; Židlický, David. Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy, Průzkumy památek I,
roč. XVIII, 2011, s. 195–202

Černá, Iveta. Rodinný dům Grety a Fritze Tugendhatových v Brně, in: 67. bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2011, s. 80–91

Černoušková, Dagmar. Genius loci svahu nad lužáneckým parkem. K první vilové kolonii v Brně, in: 67. bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2011, s. 70–79

Hammer, Ivo. Materiality of the Diaphane: Comments on the Tugendhat House by Ludwig Mies van der Rohe and Lilly Reich, in: Graf, Franz; Albani, Francesca (eds.). Il vetro nell’architettura del XX secolo: conservazione e restauro / Glass in the 20th Century Architecture: Preserva­tion and Restoration, Accademia di architettura / Universita della Svizzera italiana 2011, s. 341–360

Hammer, Ivo. The Tugendhat House: Between Artisan Tradition and technological Innovation. Preservation as Sustainable Building policy, in: Modern and Sustainable. Docomomo Journal 46: Designing Modern Life, 2011, s. 26–31

Chatrný, Jindřich; Černoušková, Dagmar (eds.). Kultura stavění v Brně na počátku 20. století. Brňanům pro poučení. Sobě pro radost, Brno 2011

Lange, Christiane. Ludwig Mies van der Rohe. Architektur für die Seidenindustrie, Berlin 2011

Lehmannová, Martina (ed.). Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům / Dušan Jurkovič. The Architect and his House / Dušan Jurkovič. Der Architekt und sein Haus,
Brno 2011

Skalský, Radovan. Život a dielo významnej osobnosti českého trvalkárstva Markéty Müllerovej, diplomová práce na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v Brně, Lednice 2011

Vybíral, Jindřich. Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900, Brno 2011

Ambroz, Miroslav. Investigation and Production of Furniture for Villa Tugendhat 2009–2012, in: DOCOMOMO 46, č. 1, 2012, s. 26–31

Constant, Caroline. The modern architectural landscape, Minneapolis–London 2012

Černá, Iveta; Černoušková, Dagmar (eds.). Mies v Brně. Vila Tugendhat, Brno 2012

Černoušková, Dagmar. Brněnská vila Tugendhat: osm desetiletí moderního domu, Architektúra a urbanizmus. Časopis pre téoriu architektúry a urbanizmu, roč. XLVI, č. 1–2, 2012, s. 24–51

Černoušková, Dagmar. Lehmbruck Torso der Schreitenden in der Villa Tugendhat in Brünn, in: Leinz, Gottlieb; Mück, Hans-Dietr (Hrsg.). Wilhelm Lehmbruck 1881–1919. Retrospektive. Skulpturen. Gemälde. Zeichnungen. Radierungen. Lithographien. Photographien 1898–1918, Utenbach–Apolda 2012, s. 224–233

Hrabová, Martina. Gramatika krásy. Práce Ludwiga Miese van der Rohe pro Brno a Barcelonu, Architekt, roč. LVII, č. 1, 2012, s. 58–67

Kroupa, Jiří; Pelčák, Petr; Wahla, Ivan. Brněnští němečtí architekti, Brno 2012

Myška, Milan a kol. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003

Neumann, Dietrich. „Can one live in the Tugendhat House“. A Sketch, Wolkenkuckucksheim / Could-Cuckoo-Land / Воздушный замок 32, 2012, s.  87–99

Sedlák, Jan; Teplý, Libor. Vila Tugendhat. Prostor ducha a umění / The Tugendhat House. A Space for Art and Spirit, Brno 2012

Smutný, Bohumír. Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin, Brno 2012

Wagner, Monika. Mies van der Roheʼs Tugendhat House – Weightless Living, in: DOCOMOMO 46, č. 1, 2012, s. 20–25 Bommert, Britta. Studien zum Raumverständnis bei Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius, Köln 2013

Černá, Iveta; Černoušková, Dagmar (eds.). Mies in Brno. The Tugendhat House, Brno 2013

Černá, Iveta; Černoušková Dagmar; Vránová, Jana (eds.). Torso. Umělecké dílo ve vile Tugendhat / Das Kunsterk in der Villa Tugendhat / A work of art in the Tugendhat House, Brno 2013

Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich; Pernesová Jitka (eds.). Grete Tugendhat. František Kalivoda. Brno 1968–1969, Brno 2013

De Solà-Morales, Ignatio. Mies van der Rohe a minimalismus, in: Idem, Diference. Topografie současné architektury, Praha 2013, s. 31–40.

Hammer, Ivo. The material is polychrome! From interdisciplinary study to practical conservation and restoration: the wall surfaces of the Tugendhat House as an example, in: Jean, Giacinta (ed.). La conservazione delle policromie nell’architettura del XX secolo / Conservation of colour in 20th Century architecture, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 2013, s. 317–332 

Hammer-Tugendhatová, Daniela; Hammer, Ivo; Tegethoff, Wolf: Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe. Rodinný dům Tugendhatových. Památka UNESCO

 Brno 2013

Sapák, Jan. Tugendhat. Dům na rozhraní dějin, Brno 2013

Černoušková, Dagmar; Černá Iveta; Wahla, Ivan. Moderní dům jasných a jednoduchých tvarů – brněnská vila Tugendhat / A Modern House of Clear and Simple Forms Brno’s Villa Tugendhat; Piranesi 33, 2014, s. 16–31

Černoušková, Dagmar; Svobodová, Petra; Velešík, Vladimír ml.; Velešík, Vladimír (eds.). Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny, Boskovice a Svitavy 2014

Krohn, Carsten. Mies van der Rohe. Das gebaute Werk, Basel 2014

Ksandr, Karel. Müllerova vila versus vila Tugendhatova – srovnání památkových obnov dvou modernistických objektů, diplomní práce, Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 2014

Šlapeta, Vladimír. Vila Tugendhat – genese a ohlas / Villa Tugendhat – Its Genesis and Reflection, Piranesi 33, 2014, s. 6–15

Černá, Iveta; Valdhansová, Lucie (eds.). Brněnské vilové kvarteto, Brno 2015

Černoušková, Dagmar; Černá, Iveta. Stuttgart 1927 – Brno 1928 / sídliště Weissenhof – kolonie Nový dům. Inspirace i pro vilu Tugendhat?, in: Radana Červená (ed.), Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové, Brno 2015, s. 506–599

Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich (eds.). Miloš Budík. Villa Tugendhat. 1956, Brno 2015

Černoušková, Dagmar; Černá Iveta (eds.). Villa Tugendhat. 1980–1985, Brno 2015

Hammer-Tugendhat, Daniela; Hammer, Ivo; Tegethoff, Wolf. Haus Tugendhat. Ludwig Mies van der Rohe, Basel 2014

Hammer-Tugendhat, Daniela; Hammer, Ivo; Tegethoff, Wolf. The Tugendhat House. Ludwig Mies van der Rohe, Basel 2014

Hanák, Jaromír; Svobodová, Petra (eds.). Vila Löw-Beer. Rodičovská vila Grety Tugendhat. Průvodce vilou / Villa Löw-Beer. Villa der Eltern von Grete Tugendhat. Führer durch die Villa / The Löw-Beer Villa. Grete Tugendhat’s Parental Home. Guide to the Villa, Brno 2015

Kroupa, Jiří (red.). Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro, Brno 2015

Solař, Miloš; Šlapeta, Vladimír; Všetečka, Petr; Ksandr, Karel; Freiwillig, Petr; Kroupa, Petr. Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století, Brno 2015

Šimek, Pavel; Zámečník, Roman. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období, Brno 2015 

Tropeano, Ruggero. Casa Tugendhat Brno, Republica Ceca / Tugendhat house Brno, Czech Republic, Domus, Septembre 2015, Nr. 994, s. 86–103

Braun, Ruth Cavalcanti. Mies van der Rohe als Gartenarchitekt. Über die Beziehungen des Außenraums zur Architektur, Berlin 2016

Černá, Iveta; Valdhansová, Lucie. Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury, Zprávy památkové péče, roč. 76, č. 6, 2016, s. 571–580

Fischer, Rudolf; Tegethoff, Wolf (eds.). Modern Wohnen. Möbeldesign und Wohnkultur der Moderne, Berlin 2016

Hammer, Ivo; Leben im Haus Tugendhat und danach / Life in the Tugendhat House and Thereafter, JMB Journal – Architektur / Architecture, Jüdisches Museum Berlin / Jewish Museum Berlin, Nr. 14, 2016, s. 18–23

Hanák, Jaromír; Svobodová, Petra (eds.). Rodinné domy Löw-Beerů. Brněnec–Brno–Půlpecen–Svitávka / Die Familienhäuser der Löw-Beers. Brünnlitz–Brünn–Pulpetzen–Zwittawka / The Löw-Beer Residences. Brněnec–Brno–Půlpecen–Svitávka, Brno 2016

Neumayer, Fritz. Mies van der Rohe: Das kunstlose Wort: Gedanken zur Baukunst, Berlin 2016

Pelčák, Petr; Wahla, Ivan. Mies van der Rohe. Vila Tugendhat v Brně, Brno 2016

Pelčák, Petr; Wahla, Ivan. Mies van der Rohe. Villa Tugendhat in Brno, Brno 2016

Urbanik, Jadwiga (ed.). Droga ku nowocześnosci. Osiedla Werkbundu 1927–1932 / Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932 / A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927–1932 / Der Weg zur Moderne. Werkbund-Siedlungen 1927–1932, Wroclaw 2016

Zatloukal, Pavel. Meditace o architektuře. Olomouc, Brno, Hradec Králové. 1815–1915, Praha 2016