FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU VILA TUGENDHAT

velikost textu A A původní

 

Projektový záměr

Hlavním cílem projektu je rozvoj a modernizace Studijního a dokumentačního centra (SDC) při vile Tugendhat, jehož úkolem bude shromažďovat dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících vily a zpřístupnit je odborné veřejnosti. SDC se rovněž bude zaměřovat na studium širších historických souvislostí s důrazem na brněnskou architekturu od počátku 20. století až po současnost a dílo architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Oblast činnosti se nebude omezovat pouze na tradiční badatelský režim pro odbornou veřejnost, ale jeho ambicí je poskytování nových kulturních potřeb v různých tematických okruzích. V rámci projektu bude rehabilitováno zázemí SDC vila Tugendhat, jejíž současný stavebně technický stav se v některých případech blíží stavu havarijnímu. Činnost SDC bude provozně i obsahově garantována Muzeem města Brna, které se může opřít o jednu z nejkvalitnějších sbírek moderní architektury u nás a které je k tomu vybaveno kvalifikovanými odborníky v tomto oboru.

Termín realizace 2010 – 2012
Výše poskytnuté dotace 154 627 411 Kč

Projekt Vila Tugendhat je financován z Integrovaného operačního programu.

Vzorová metodika IOP ke stažení zde.