TIRÁŽ

velikost textu A A původní

 
Autoři koncepce webových stránek: Iveta Černá, Dagmar Černoušková, David Židlický
Autoři textů: Dagmar Černoušková, Iveta Černá, Jindřich Chatrný, Ladislav Chládek
Překlad: David Livingstone 
Fotografie: Archiv de Sandalo Brno, Archiv města Brna, Muzeum města Brna, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno, Ústav geoniky Akademie věd ČR,
PhDr. Pavel Borský, Miloš Budík, Ing. arch. Iveta Černá, PhDr. Dagmar Černoušková, Milan Dostál, Prof. Ivo Hammer, Ing. Ladislav Chládek, Jef Kratochvil, Viktor Kronbauer, Ing. Igor Křižák, Mgr. Barbora Roučková, Miloš Strnad, Karel Šabata, Fritz Tugendhat, Daniela Vokounová, Arch. Peter Zerweck, David Židlický
Grafický návrh: Jan Vala / Atelier Zidlicky
Technické řešení: Tomáš Kopr / Atelier Zidlicky, Michal Kolínek / Atelier Zidlicky
Autoři webových stránek vily Tugendhat děkují těmto osobnostem a institucím:
Prof. Daniela Hammer–Tugendhat, Prof. Ivo Hammer
Petr Baran, PhDr. Pavel Borský, Miloš Budík, Dr. Milena Flodrová, Mgr. Ladislava Horňáková, RNDr. Karel Hudec, Mgr. Jindřich Chatrný, Ing. Josef Janeček, Ing. arch. Adéla Jeřábková, Mgr. Eva Kallabová, RNDr. Karel Kirchner, Mgr. Monika Kratochvílová, Pavel Krejcar, Ing. Igor Křižák, Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Jarmila Kutějová, Mgr. Lenka Likavčanová, Ing. arch. Josef Němec, Lea Oškerová, Prof. Petr Pelčák, Mgr. Barbora Roučková, Prof. Ivan Ruller, Prof. Jan Sedlák, Miloš Strnad, Mgr. Maria Szadkowska, Prof. Vladimír Šlapeta, PhDr. Jitka Pernesová, Daniela Vokounová, Prof. Pavel Zatloukal, Arch. Peter Zerweck
Archiv Brněnských vodáren a kanalizací, Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Archiv města Brna,  Archiv odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Archiv pozemkové knihy na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj (pobočka Brno-venkov se sídlem v Brně), Moravský zemský archiv, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum města Brna, Nadační fond vila Tugendhat, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Brno, Ústav geoniky Akademie věd České republiky
 
A řadě neznámých osobností, jejichž vzpomínky, fotografie a dokumenty přispěly k poznání historie vily Tugendhat a staly se cennými materiály pro Studijní a dokumentační centrum ve vile Tugendhat a byly použity také na těchto webových stránkách.

Webové stránky Vily Tugendhat podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported

Licence Creative Commons