Nadační fond Vila Tugendhat

velikost textu A A původní

 

Kdo jsme

Nadační fond vila Tugendhat byl založen v březnu roku 2006 a svou činností navazuje na aktivity Nadace vila Tugendhat, která byla z formálních důvodů zrušena. U zrodu obou organizací, které vznikly na podporu rekonstrukce a propagace této unikátní památky moderní architektury, stál Dům umění města Brna a několik představitelů brněnské podnikatelské sféry. 

Předsedou správní rady Nadačního fondu vila Tugendhat je dr. ing. Pavel Liška, bývalý ředitel Domu umění města Brna a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který zakládal Nadaci vila Tugendhat. Členy správní rady jsou prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph. D., rovněž bývalý ředitel Domu umění města Brna, a ing. Bronislav Hýbl, MBA, finanční a ekonomický specialista. Ředitelkou nadačního fondu je dr. Jitka Pernesová, zástupkyně ředitele Domu umění města Brna.

Cíle nadačního fondu

Posláním Nadačního fondu vila Tugendhat je podpora památkové obnovy vily jakož i podpora jejích samostatných kulturních a propagačních aktivit. Nadační fond vily Tugendhat vždy usiloval o spojení všech odborných sil ve prospěch samotné památky a jejího rozvoje. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti vzrůstá potřeba neustále vyhledávat nové finanční zdroje, i nadační fond obrací svou pozornost na podporu dalších aktivit spojených s propagací vily Tugendhat na místní i mezinárodní úrovni. 

Dlouhodobě špatná finanční situace v kulturních příspěvkových organizací neumožňuje správci vily – Muzeu města Brna pokrýt v rámci svého rozpočtu záležitosti aktuálně se týkající především propagace vily Tugendhat. Nezávislá instituce, jakou je nadační fond, může navíc vyvíjet iniciativy, které jsou pro správce a současného vlastníka památky z různých důvodů nedostupné. 

Aktivity nadačního fondu

Nadační fond od dob svého založení uspořádal odborné semináře, kulaté stoly, aktivizoval zájem zahraničních odborníků i veřejnosti, zorganizoval výstavy, vydal dílčí publikace a získal mnoho zahraniční literatury pro budoucí architektonické centrum ve vile. Nadační fond Vila Tugendhat podpořil rovněž zhotovení fotokopií, fonetických záznamů a překladů zahraniční literatury pro Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. V rámci společného projektu „Vila Tugendhat – Sběrný dokumentační projekt“ se podílel organizačně i finančně na nových webových stránkách vily Tugendhat. Veškeré aktivity nadačního fondu jsou úzce propojeny a koordinovány s činností Muzea města Brna, správce vily, a Domu umění města Brna, jednoho ze zřizovatelů nadačního fondu.

Za účelem získávání peněžních prostředků pro financování aktivit Nadačního fondu vily Tugendhat jsou oslovovány desítky tuzemských i zahraničních společností a peněžních ústavů i jednotlivců. 

Na tisku všech těchto materiálů se podílí Nadační fond Vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města Brna, statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Ministerstvem kultury ČR. Veškeré fotografické a grafické podklady připravuje Ateliér Židlický.

Sponzorská pobídka

Když se v Brně zeptáte kolemjdoucích, co považují za největší přínos města světu, asi vám odpoví s rozpaky a nabídnou desítky variant řešení. Když řeknete ve světě Tugendhat – odpoví vám: Brno. Skutečně bychom těžko v našem městě našli objekt, který by měl lepší – jak se dnes říká – „benchmark“ než vila na Černopolní ulici, a to s garancí do budoucna a se stoupající tendencí hodnoty. Přesto však není její život bezproblémový, a právě proto Nadační fond vila Tugendhat oslovuje firmy i jednotlivce sponzorskými pobídkami.

Pokud chcete finančně podpořit tuto nejprestižnější památku moderní architektury v naší zemi, pokud vás zajímá moderní architektura a design a pokud vám dosud chyběly informace o památkách moderních architektury na území města Brna, přispějte do našeho nadačního fondu. Za vaši podporu vám nabízíme: 

  • vložením svého finančního příspěvku na konto našeho fondu společně podpoříme propagaci na místní i mezinárodní úrovni 
  • logo vaší firmy či vaše jméno bude zveřejněno ve všech aktuálních tiskových materiálech, které nadační fond vydává
  • všechny jazykové verze těchto materiálů vám budou poskytnuty v dohodnutém množství 
  • logo vaší společnosti bude prezentováno na webových stránkách Vily Tugendhat (www.tugendhat.eu

Nabízíme vám jedinečnou příležitost, abyste svými sponzorskými dary pozitivně podpořili propagaci i obnovu památky, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Využijte prosím tuto šanci a podílejte se také vy na zachování tohoto architektonického skvostu pro příští generace. 

Vstupte mezi nás, pro které se vila stala životní láskou, spojenou s touhou pro ni něco udělat. Vstupte do jejího světa, ona si vaši pozornost zaslouží! 

 

Kontakty: 

Nadační fond vila Tugendhat
Veselá 39, 602 00 Brno

Poštovní adresa:
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno
Tel. +420 736 485 360
e-mail: vita@dum-umeni.cz

IČO: 276 80 304

Bankovní spojení: Unicredit Bank
Č. účtu: 2102512399/2700
IBAN: CZ8827000000002102512399
SWIFT: BACX CZ PP


Nadační fond vila Tugendhat podporují