Zahradní terasa; výztužná tkanina s dřevěným roštem pro fixaci a pozdější transfer omítky, 2010, foto: David ŽidlickýUliční průčelí; původní ocelová konstrukce zaoblené prosklené stěny opatřená základním antikorozním nátěrem, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní vstup do domu; původní ocelová konstrukce zaoblené stěny opatřená základním antikorozním nátěrem, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); snímání druhotných nátěrů na ocelové konstrukci mezi hlavním obytným prostorem a zimní zahradou, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); původní zasklívací lišty ze zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od zahradní terasy k zimní zahradě, 2010, foto: David ŽidlickýKuchyň (2. NP); nové elektrorozvody, 2010, foto: David Židlický

Zahradní terasa; výztužná tkanina s dřevěným roštem pro fixaci a pozdější transfer omítky, 2010, foto: David Židlický

ŘÍJEN 2010

velikost textu A A původní

 

SNÍMÁNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK ZAHRADNÍ TERASY 
Po technologické přestávce, nutné pro působení konsolidantu, bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu omítek a polohy jednotlivých částí, určených k sejmutí. Na povrch původních omítkových vrstev aplikovali restaurátoři výztužnou tkaninu, k níž byl připevněn rošt z dřevěných latí, sloužících k jejich fixaci a k pozdějšímu transferu. Ve druhé polovině října bylo za dohledu restaurátorů rozebráno zdivo za původní omítkou, která je připravena k transferu.

OPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ
Demontáž nepůvodních ocelových svislých profilů v zaoblené stěně z mléčného skla při vstupní hale (3. NP), vyplněné v 80. letech plastovým sklem (materiál Umastir) byla dokončena. Původní ocelová konstrukce této stěny byla opatřena základním antikorozním nátěrem. Dále byly zahájeny práce na snímání nátěrů na ocelové konstrukci mezi hlavním obytným prostorem a zimní zahradou a do konce měsíce byly tyto konstrukce opatřeny základním antikorozním nátěrem. V pokoji Hanny v dětské sekci byla očištěna konstrukce okna a opařena rovněž základním antikorozním nátěrem.

STŘECHA
Ve druhé polovině října začaly práce na montáži první (spádové) vrstvy tepelné izolace, kterou je pěnosklo lepené do horkého asfaltu.

DALŠÍ PRÁCE
Probíhají práce na demontáži dřevěných dveřních křídel ve 2. a 3. NP. V pokoji pána (3. NP) demontovali restaurátoři původní vestavěnou skříň.
Ocelové nosné sloupy ve 2. a 3. NP byly opatřeny ochranným dřevěným obitím (OSB-desky).
Dále probíhají práce na slaboproudých rozvodech ve všech podlažích domu.
V technickém podlaží (1. NP) byla zahájena montáž rozvodů ústředního vytápění, zavěšeného pod stropem.

TŘETÍ ZASEDÁNÍ THICOM
V pátek 22. října 2010 proběhlo ve vile Tugendhat třetí zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Předmětem jednání byl probíhající proces památkové obnovy stavby se zaměřením na jednotlivé profese. Přizvaní restaurátoři seznámili zahraniční odborníky s technologickými a technickými postupy v oblasti konzervování, restaurování a rekonstrukce vnitřních a vnějších omítek, kovových prvků, kamene, dřeva a skla. Součástí diskuse byla také prezentace nové operativní dokumentace stavby, vycházející z nových nálezových situací, kterou se evidují, třídí a vyhodnocují jednotlivé prvky a fragmenty objevené v průběhu stavebních prací. Zástupci realizační firmy a projektantů informovali o skladbě střešního pláště v souvislosti se změnou koncepce atiky, o metodách a rozsahu zachování Sorelova cementu, o restaurování technických památek a dále o způsobu požární ochrany a o variantách bezbariérového přístupu. Konzultována byla rovněž otázka návštěvnického centra, plánovaná v budoucnu v Löw-Beerově vile, kterou pro tento účel vlastník připravuje k rekonstrukci s finanční podporou z Regionálního operačního programu.